ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Βιώσιμος τουρισμός στην Απουλία, από την Περιφέρεια παρεμβάσεις άνω των 3 εκατ. ευρώ στο «Δίκτυο μονοπατιών»

Παρουσιάστηκε το έργο υποδομής που θα περιλαμβάνει όλες τις επαρχίες της Απουλίας. Περιφερειακός σύμβουλος Lopane: «Η μεγαλύτερη περιφερειακή δημόσια παρέμβαση στο δίκτυο των μονοπατιών. Ένα αποφασιστικό βήμα για τη δόμηση ενός ολοένα πιο εξελιγμένου και ανταγωνιστικού τουριστικού προϊόντος». Η πλήρης…

Torna il treno storico Agrigento Bassa-Porto Empedocle: tappa anche a “Vigata”

L’appuntamento è per domenica 6 novembre con partenza dalla stazione di Palermo Centrale alle ore 7.50.    orna il treno storico della Fondazione FS sulla linea turistica Agrigento Bassa – Porto Empedocle. L’appuntamento è per domenica 6 novembre con partenza…

Turismo sostenibile in Puglia, dalla Regione interventi per oltre 3 milioni sulla ‘Rete dei cammini’

Presentato il progetto di infrastrutturazione che coinvolgerà tutte le province pugliesi. L’assessore Lopane: “Il più grande intervento pubblico regionale sulla rete dei cammini. Un passo decisivo per la strutturazione di un prodotto turistico sempre più ricercato e competitivo”. Dare piena…

«Μαγγίνα» – Κερατσίνι: Μια ιστορία 100 ετών

Επισκεφθήκαμε τη μουσική ταβέρνα Μαγγίνα, που είναι συνώνυμο της ιστορίας στη συνοικία του Κερατσινίου. Κουβαλώντας ένα όνομα 100 ετών συνεχίζει απτόητη να φιλοξενεί Κερατσινιώτες και όχι μόνο, παρόλες τις δυσκολίες στιγμές που πέρασε η εστίαση τα τελευταία χρόνια. Το κατάστημα…

Η Περιφέρεια Καλαβρίας λάνσαρε την εφαρμογή της: Calabria Straordinaria

Με την ευκαιρία της 24ης Έκθεσης της Μεσογειακής Αγοράς Αρχαιολογικού Τουρισμού Paestum (Ποσειδωνία/Καμπανία) παρουσιάστηκε η εφαρμογή Calabria Straordinaria. Και η soldanella calabrese (είδος τοπικού λουλουδιού) που έχει γίνει το σύμβολο της Calabria Straordinaria, χρησιμοποιείται επίσης για να προσδιορίσει την εφαρμογή,…

Calabria Straordinaria, adesso c’è anche l’App

In occasione della XXIV edizione della Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico di Paestum è stata presentata l’App “Calabria Straordinaria“. E la “soldanella calabrese” diventata il simbolo della “Calabria straordinaria”, è utilizzata anche per identificare l’app, quale logo-immagine della destinazione Calabria.   L’App…