ΙΣΤΟΡΙΑ

Η Μεγάλη Ελλάδα δεν ξεχνά: μήνυμα από τον Κρότωνα για τη γενοκτονία των Ποντίων

  Ένα συγκινητικό μήνυμα έστειλε σήμερα ο αθλητικός σύλλογος Scuola Guardia Krotoniate του Antonio Parrota για την μνήμη της γενοκτονίας των Ποντίων. Ο Κρότωνας τιμά τη μνήμη των 353.000 θυμάτων των Τούρκων από κοινού με τη μητέρα Ελλάδα και στέκεται…

Magna Grecia non dimentica: messaggio da Crotone per il genocidio dei Pontiaci

Un commovente messaggio è stato inviato ieri dell’associazione sportivo Scuola Guardia Krotoniati di Antonio Parrota per la memoria del genocidio grecopontiaco. Crotone onora la memoria delle 353.000 vittime dei turchi insieme alla madre Grecia ed è sempre al suo fianco.  …

Ανέλκυση από τη θάλασσα της Σικελίας σε βάθος 80 μέτρων ρύγχους ενός πλοίου της ναυμαχίας των Αιγάδων Νήσων του 241 π.Χ.

Ο ι Αστυνομικοί (Carabinieri) ανέκτησαν αυτές τις ώρες το μεταλλικό ρύγχος ενός πολεμικού πλοίου ρωμαϊκής αρχαιότητας, που συμμετείχε στη ναυμαχία των Αιγάδων Νήσων, στη Σικελία. Το πανίσχυρο πολεμικό εργαλείο χρησιμοποιήθηκε για να διασπάσει τα αντίπαλα πλοία ή για να σκαρφαλώσει…

Recuperato ora dal mare di Sicilia a 80 metri di profondità rostro di una nave della battaglia delle Egadi del 241 a.C.

  I Carabinieri hanno recuperato in queste ore il rostro metallico di una nave da guerra dell’antichità romana, impegnata nella battaglia delle Egadi, in Sicilia. Il possente manufatto bellico era utilizzato per sfondare le nave avversarie o per arrembare su…

Αναπαράσταση της μάχης των Πλαταιών (φωτ.)

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η αναπαράσταση της ιστορικής μάχης των Πλαταιών στον αυθεντικό χώρο αυτής στη Βοιωτία. Η μάχη των Πλαταιών διεξήχθη ανάμεσα στους συνασπισμένους Έλληνες και τους Πέρσες το 479 π.Χ. και έκρινε την έκβαση των Περσικών Πολέμων με…

P.N.Morelli accetta l’Università di Tennessee a Crotone

Accolti con riguardo i due docenti e studiosi Mark e Ashley Mayer della Tennessee University, venuti in questi giorni a Crotone per conoscere la sua storia millenaria e i nuovi elementi conoscitivi dell’identità pitagorica. Ricevuti dallo storico e studioso Paolo Nereo…

Παραστατικό video από τον αρχαιολογικό χώρο του Κρότωνα (QPO)

  Οι Κροτωνιάτες ξέρουν να τιμούν την ιστορία τους και το αποδεικνύουν με κάθε τρόπο. Το Σάββατο 27 Μαΐου 2022, στα πλαίσια της φωτογράφησης της ιστορικής αναπαράστασης προκειμένου για τη διαφήμιση του Giro di Calabria (Γύρος της Καλαβρίας) από την…

Napoli Greca, il professore Marco Mellace presenta “Mamma Napoli” (vid.)

Dopo la prima ricostruzione 3d della storia di Neapolis, Napoli al tempo degli antichi greci del 2019 che attirò l’attenzione dei mezzi di comunicazione, l’educatore e docente Marco Mellace docente di Roma, torna su Napoli, realizzando un video presente sul suo canale…

130 χρόνια της ναπολετάνικης εφημερίδας Il Mattino

Η ιστορική εφημερίδα Il Mattino γιορτάζει τα πρώτα 130 χρόνια της. Αυτό μας φαίνεται μια ευκαιρία για μια πολύ σύντομη ανασκόπηση ενός κομματιού αυτής της μακρόχρονης ιστορίας του λεγόμενου μεριδιοναλισμού (meridionalismo) που, ξεκινώντας από το 1892, την ημερομηνία ίδρυσης της…

130 anni de Il Mattino

  Lo storico quotidiano Il Mattino, festeggia i suoi primi 130 anni. Ci pare questa l’occasione per una brevissima considerazione su un pezzo di quella lunga storia del cosiddetto meridionalismo che partendo dal 1892, data della fondazione del giornale da…