ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Περιφερειακό συμβούλιο: αναγνώριση της συμφωνίας με την κυβέρνηση για την ανάπτυξη και συνοχή της Περιφέρειας Καλαβρίας

Το Περιφερειακό Συμβούλιο, στη σημερινή του συνεδρίαση, μετά από κοινή πρόταση του Περιφερειάρχη Καλαβρίας Roberto Occhiuto και της Αντιπεριφερειάρχη, Giusi Princi, σημείωσε τη Συμφωνία για την ανάπτυξη και τη συνοχή της Περιφέρειας Καλαβρίας, που υπογράφηκε στις 16 Φεβρουαρίου στην Gioia Tauro από την Πρόεδρο του Υπουργικού Συμβουλίου, Giorgia Meloni, και τον Περιφερειάρχη Occhiuto. Στον τομέα των κοινωνικών πολιτικών, κατόπιν σύστασης της Συμβούλου Κοινωνικών Πολιτικών, Emma Staine, εγκρίθηκαν οι τροποποιήσεις του παρ. 1 του νόμου 503/2019 με βάση τα πλεονεκτήματα της αναδιοργάνωσης της δομής του ολοκληρωμένου συστήματος στον τομέα των κοινωνικών υπηρεσιών και πολιτικών. Σκοπός αυτής της τελευταίας τροπολογίας, την οποία επιθυμεί η Σύμβουλος Staine σε συμφωνία με τον Τρίτο Τομέα, είναι να βελτιώσει και να διευκολύνει την πρόσβαση των ατόμων με ειδικές ανάγκες στις υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας.

Οι αλλαγές που έγιναν, οι οποίες είχαν ήδη παρέμβει με πιο διαρθρωτικό τρόπο στις 29.09.2023 με την απόφαση αριθ. 512, αυξάνουν σημαντικά τη δυνατότητα πρόσβασης για ευάλωτα μη αυτάρκη άτομα, δεδομένου ότι, μέσω του κοινωνικοοικονομικού δείκτη ISEE και του κατώτατου ορίου πρόσβασης για συμμετοχή στο τέλος εξυπηρέτησης που καθορίζεται στα 9,360€, Οι χρήστες, οι οποίοι εμπίπτουν σε αυτές τις παραμέτρους, θα μπορούν να επωφελούνται δωρεάν από υπηρεσίες ημιοικιακής βοήθειας, επιτρέποντας έτσι στις ασθενέστερες ομάδες τη δυνατότητα διόδων κοινωνικής αποκατάστασης με συνολικό κόστος του δημόσιου φορέα.
Παράλληλα, και για τις κατ’ οίκον υπηρεσίες, που θα παρέχονται υπέρ των ατόμων με αναπηρία, έχει προβλεφθεί η δυνατότητα χρήσης του κοινωνικοοικονομικού δείκτη ISEE αναφοράς για τους χρήστες των υπηρεσιών, επομένως με δυνατότητα χρήσης του κοινωνικοοικονομικού δείκτη ISEE για άτομα με αναπηρία που διαφορετικά θα έπρεπε να έχουν πρόσβαση μέσω των ήδη γνωστών σε αυτούς υπηρεσιών.

Με αυτές τις αλλαγές, η περιφέρεια της Καλαβρίας συνεχίζει να χαράσσει το μονοπάτι που βλέπει τον χρήστη/πολίτη ως το κέντρο των υπηρεσιών και των υπηρεσιών ως μέσο για την επίτευξη του στόχου της υποστήριξης, της υποστήριξης και της συνοδείας στην καθημερινή ζωή των ευάλωτων υποκειμένων.
Τέλος, μετά από κοινή πρόταση του Συμβούλου Εργασίας, Giovanni Calabrese, και του Συμβούλου Οργάνωσης και Ανθρώπινου Δυναμικού, Filippo Pietropaolo, το Συμβούλιο ενέκρινε την πράξη εντολής για τη μεταφορά πόρων (που προσδιορίστηκαν ποσοτικά από το Τμήμα Οργάνωσης και Ανθρώπινου Δυναμικού μετά τη συλλογή των δεδομένων που παρείχε η Περιφερειακή Υπηρεσία Ενεργητικών Πολιτικών Εργασίας) που δεν έχουν ακόμη χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο της εφαρμογής του νόμου 15/2022 για τη χρηματοδότηση της υπέρβασης του επισφάλεια, μέσω της σταθεροποίησης με σύμβαση εργασίας αορίστου και μερικής απασχόλησης στο 50%, του προσωπικού ορισμένου χρόνου που υπηρετεί στο ίδιο Arpal Calabria και Azienda Calabria lavoro.

 

 

Πηγή: calabrianews

LEAVE A RESPONSE

Your email address will not be published. Required fields are marked *