Whirlpool

Οι προτεραιτότητες του Palomba

  Palomba, ο νέος νομάρχης: «Η ασφάλεια, η περιφέρεια και η Whirlpool οι προτεραιότητές μου» Ναπολετάνος 61 ετών, παίρνει τη θέση του Marco Valentini: «Τα προβλήματα δεν λύνονται με την αύξηση των υπευθύνων στη δράση, αλλά με τη συμμετοχή σχολείων,…