ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Green Cinema: προς συμφωνία μεταξύ Κινηματογραφικής Επιτροπής Βασιλικάτας – ΟΤΔ Βασιλικάτας

 

Green Cinema: προς τη συμφωνία μεταξύ της Κινηματογραφικής Επιτροπής Βασιλικάτας και πέντε Gal Lucani (ΟΤΔ Βασιλικάτας)

 

Η Κινηματογραφική Επιτροπής Βασιλικάτας και οι πέντε ΟΤ∆ της Περιφέρειας Βασιλικάτας υpiογράφουν, παρουσία του τύpiου, τη συφωνία για την εφαρογή ενό πρωτοκόλλου για τον πράσινο κινηματογράφο και την προώθηση της περιοχή της Βασιλικάτας μέσω οπτικοακουστικών μέσων. Την Παρασκευή 24 Μαΐου 2024 στις 3:30 μ.μ., η Κινηματογραφική Επιτροπής Βασιλικάτας και οι ΟΤΔ της Περιφέρειας Βασιλικάτας θα υπογράψουν συμφωνία-πλαίσιο συνεργασίας για την προώθηση και την ενίσχυση του πράσινου κινηματογράφου στη Βασιλικάτα. Στόχος είναι να καταστεί η περιφέρεια Basilicata εθνικό και διεθνές πρότυπο αναφοράς για τη βιώσιμη παραγωγή ταινιών και να εξασφαλιστούν στα εδάφη μόνιμες φρουρές για την εκπαίδευση, την οπτικοακουστική κατάρτιση και τη διαχείριση κινηματογραφικών παραγωγών. Η Πρόεδρος της Κινηματογραφικής Επιτροπής Βασιλικάτας, Margherita Gina Romaniello, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Κινηματογραφικής Επιτροπής Rocco Calandriello και Francesco Porcari, οι πρόεδροι και διευθυντές των πέντε ομάδων τοπικής δράσης της Lucanian, Gal Lucus, Gal Percorsi, Gal Start 2020, Gal Lucania Interiore, Gal Cittadella del Sapere και οι περιφερειακές αρχές, ο περιφερειακός σύμβουλος γεωργίας, Alessandro Galella, η Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Γεωργίας, Emilia Piemontese, και η Διαχειριστική Αρχή Vittorio Restaino. Η συμφωνία, η οποία θα υπογραφεί, προβλέπει διάφορες δράσεις συνεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης και της προώθησης πράσινων παραγωγών στη Basilicata και της στήριξης για την παραγωγή πράσινων ταινιών κυρίως σε πρώτο και δεύτερο έργο για σκηνοθέτες που διαμένουν στη Βασιλικάτα. Η συφωνία εταξύ τη ΕΦΣ και των ΟΤΔ Βασιλικάτας θα καταστήσει επίσης δυνατή τη διοργάνωση  κέντρων πληροφόρησης και προώθησης στα γραφεία των ΟΤ∆, προκειμένου να προσελκύσουν και να διαχειριστούν τπiικέ, εθνικές και διεθνείς κινηματογραφικές και οπτικοακουστικέ παραγωγές, να προωθήσουν τον κινηματογραφικό τουρισμό στους σχετικούς τομείς και να στηρίξουν τις εθνικές και ευρωπαϊκές προσκλήσεις υποβολής προτάσεων που αποσκοπούν στην προώθηση της κινηματογραφίας, ιδίως τη κινηματογραφική παιδεία και τη κινηματογραφική παραγωγή.

 

Πηγή: ilmetapontino.it

LEAVE A RESPONSE

Your email address will not be published. Required fields are marked *