ΥΠΟΔΟΜΕΣ

Απαλλοτριώσεις για τη Γέφυρα του Στενού: έναρξη διαδικασιών, γραφείο πληροφοριών επίσης στη Villa San Giovanni

Αύριο οι εθνικές και τοπικές εφημερίδες της Σικελίας και της Καλαβρίας θα δημοσιεύσουν την ανακοίνωση για την έναρξη της διαδικασίας με στόχο την τοποθέτηση του προκαθορισμένου περιορισμού στην απαλλοτρίωση και την κήρυξη δημόσιας ωφέλειας, η οποία θα επικυρωθεί με την έγκριση του τελικού σχεδίου της γέφυρας πάνω από τα στενά της Μεσσήνης από το CIPESS. Σύμφωνα με τη διαδικασία αδειοδότησης που προβλέπεται από το κανονιστικό πλαίσιο, η δημοσίευση της Προκήρυξης αποτελεί πράξη μετά την έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο του Στενού της Μεσσήνης της επικαιροποίησης του τελικού έργου του έργου, την παράδοση των εγγράφων του έργου στα αρμόδια υπουργεία και αρχές και την έναρξη της Διάσκεψης Υπηρεσιών.

Προκειμένου να διασφαλιστεί η ευρύτερη δυνατή διάδοση των πληροφοριών, η ανακοίνωση – συνοδευόμενη από το σχέδιο αγροτεμαχίων και τον κατάλογο των ιδιοκτητών εταιρειών – θα δημοσιευθεί επίσης στους θεσμικούς δικτυακούς τόπους της Περιφέρειας  Καλαβρίας, της Περιφέρειας Σικελίας, του στενού της Μεσσήνης (https://strettodimessina.it/web/espropri-sdm/), καθώς και στα μητρώα δικαστών των δήμων που συμμετέχουν στην υλοποίηση της παρέμβασης.
Αυτή η ενδιάμεση φάση, που συνδέεται με τη δημοσίευση της ανακοίνωσης, θα επιτρέψει σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να λάβουν γνώση της τεκμηρίωσης σχετικά με το σχέδιο απαλλοτριώσεων και να διατυπώσουν τυχόν παρατηρήσεις. Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία Stretto di Messina θα ανοίξει «Γραφεία Πληροφοριών» τόσο στη Μεσσήνη όσο και στη Villa San Giovanni, σε ειδικούς χώρους που διατίθενται από τους αντίστοιχους δήμους, για να παρέχουν την απαραίτητη υποστήριξη για την ανάλυση της τεκμηρίωσης.

Ειδικότερα, για 60 ημέρες αρχής γενομένης από τις 8 Απριλίου, τα υποκείμενα των οποίων τα περιουσιακά στοιχεία επηρεάζονται από τις διαδικασίες απαλλοτρίωσης, θα μπορούν να επικοινωνούν με το τεχνικό προσωπικό για βοήθεια, κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού στους αριθμούς: 06.85826210 – 06.85826230 – 06.85826270, στα ακόλουθα «Γραφεία Πληροφοριών»:
– Μεσσήνη στο Palacultura Sala Rappazzo (ισόγειο) που βρίσκεται στη Viale Boccetta 373, Δευτέρα από τις 15.00 έως τις 17.00 (16:00 έως 18:00 ώρα Ελλάδος)· Τρίτη και Τετάρτη από τις 9.00 π.μ. έως τις 1.00 μ.μ. (10:00 έως 14:00 ώρα Ελλάδος) και από τις 3.00 μ.μ. έως τις 5.00 μ.μ. (16:00 έως 18:00 ώρα Ελλάδος) εκτός αργιών.
– Villa San Giovanni στην πρώην έδρα του Magistrate’s Court που βρίσκεται στη via Nazionale Bolano 541, Πέμπτη από τις 9.00 έως τις 13.00 (10:00 έως 14:00 ώρα Ελλάδος) και από τις 15.00 έως τις 17.00 (16:00 έως 18:00 ώρα Ελλάδος), Παρασκευή από τις 9.00 έως τις 13.00 (10:00 έως 14:00 ώρα Ελλάδος), εκτός αργιών.

 

Πηγή: calabrianews.it

LEAVE A RESPONSE

Your email address will not be published. Required fields are marked *