ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Σύγκληση συνόδου κορυφής για τα Φλεγραία Πεδία (Νάπ.) από τον υπουργό Musumeci

Σήμερα στις 10 π.μ. (11 π.μ. ) στη Νομαρχία της Νάπολης θα πραγματοποιηθεί συνάντηση με τον Υπουργό Πολιτικής Προστασίας Nello Musumeci για τα Φλεγραία Πεδία.

 

Η συνάντηση, ανέφερε το Yπουργείο, ήταν επιθυμητή από τον Musumeci για να επαληθεύσει την κατάσταση εφαρμογής του διατάγματος για τα Φλεγγραικά Πεδία, που μετατράπηκε σε νόμο υπ’ αριθ. 183 της 07/12/2023.

Στη συνάντηση θα συμμετάσχουν, εκτός από τον υπουργό και το νομάρχη, η Περιφέρεια Καμπανίας, ο Δήμος Νάπολης, η Μητροπολιτική Πόλη, καθώς και οι Δήμοι Bacoli και Pozzuoli και ο επικεφαλής του Εθνικού Τμήματος Πολιτικής Προστασίας.

 

Το διάταγμα

Το διάταγμα για τα Φλεγραία Πεδία εγκρίθηκε αφού το βραχυσεισμικό φαινόμενο στην περιοχή εντάθηκε ιδιαίτερα το δεύτερο εξάμηνο του 2023. Το συνολικό κόστος που προκύπτει από τις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος ανέρχεται σε ποσό ύψους 52,2 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο θα βαρύνει εξ ολοκλήρου το Δημόσιο.

Τι περιλαμβάνει όμως; Καταρχάς, εισάγει τη δυνατότητα θέσπισης έκτακτου σχεδίου για την ανάλυση της τρωτότητας των κατοικημένων περιοχών που πλήττονται άμεσα από το βραχυσεισμικό φαινόμενο, το οποίο πρέπει να εγκριθεί με απόφαση του Υπουργού Πολιτικής Προστασίας και Θαλάσσιας Πολιτικής, σε συμφωνία με τον Υπουργό Οικονομίας, σε συμφωνία με τον Περιφερειάρχη Καμπανίας και μετά από διαβούλευση με τη Μητροπολιτική Πόλη της Νάπολης και τους δημάρχους των οικείων δήμων. Πρόκειται για ένα σχέδιο που αποτελείται από τέσσερις δραστηριότητες: μια σεισμική μελέτη μικροζωνοποίησης. ανάλυση της σεισμικής τρωτότητας ιδιωτικών κτιρίων· ανάλυση της σεισμικής τρωτότητας των δημόσιων κτιρίων και πρώτο σχέδιο μέτρων μετριασμού· Πρόγραμμα εφαρμογής σεισμικής και δομικής παρακολούθησης.

Με βάση τα δεδομένα βραχυσεισμικής ανύψωσης και τη σεισμικότητα της περιοχής, το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας θα προβλέψει μια αρχική επείγουσα οριοθέτηση της περιοχής επέμβασης. Για την ταχεία υλοποίηση του σχεδίου, το Τμήμα διαθέτει υποστηρικτική δομή.

Επιπλέον, το διάταγμα καθορίζει το σχέδιο επικοινωνίας προς τον πληθυσμό, το οποίο εγκρίθηκε από την περιφέρεια της Καμπανίας, σε συνεργασία με το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας. Το σχέδιο αυτό αφορά την ενίσχυση των πρωτοβουλιών που έχουν ήδη δρομολογηθεί και την ανάπτυξη νέων πρωτοβουλιών με στόχο τη διάδοση των γνώσεων σχετικά με τους κινδύνους, με ιδιαίτερη έμφαση στα άτομα με αναπηρία. Έχουν επίσης θεσπιστεί επείγοντα μέτρα για την επαλήθευση της λειτουργικότητας των υποδομών μεταφορών και άλλων βασικών υπηρεσιών. Η περιφέρεια της Καμπανίας αναμένεται να συντονίζει την επαλήθευση κρίσιμων ζητημάτων για τη διασφάλιση της λειτουργικότητας των υποδομών μεταφορών.

Τέλος, το διάταγμα προέβλεπε την ενίσχυση της εδαφικής επιχειρησιακής αντίδρασης της πολιτικής προστασίας. Ειδικότερα, η μητροπολιτική πόλη της Νάπολης συντονίζει: την αναγνώριση των επειγουσών αναγκών που σχετίζονται με την πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου, το οποίο θα απασχοληθεί για δώδεκα μήνες για την ενίσχυση της δημοτικής δομής πολιτικής προστασίας· την απόκτηση των υλικών που απαιτούνται για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής διαχείρισης των δραστηριοτήτων πολιτικής προστασίας· τη δημιουργία προσωρινών χώρων και δομών υποδοχής του πληθυσμού.

 

Η συνάντηση στη Ρώμη

Η κατάσταση εφαρμογής του διατάγματος για τα Φλεγραία Πεδία σχετικά με τα προληπτικά μέτρα κατά του βραδυσεισμού αποτέλεσε το επίκεντρο συνεδρίασης στη Ρώμη στις 14 Φεβρουαρίου, την οποία συγκάλεσε επίσης ο Musumeci και συμμετείχαν ο νομάρχης  Νάπολης Michele Di Bari, ο περιφερειακός σύμβουλος πολιτικής προστασίας Mario Morcone, ο Edoardo Cosenza για τη μητροπολιτική πόλη της Νάπολης, Italo Giulivo, επικεφαλής της πολιτικής προστασίας της Καμπανίας, Titti Postiglione για το εθνικό τμήμα πολιτικής προστασίας και Luigi Ferrara για το τμήμα “Casa Italia”.

Με την ευκαιρία αυτή, συζητήθηκαν το Έκτακτο Σχέδιο για την ανάλυση της τρωτότητας των κτιρίων στην περιοχή του bradyseism, η ανάλυση του Σχεδίου Επικοινωνίας προς τον πληθυσμό και το Σχέδιο Επείγουσας Αποστολής με τις λεπτομέρειες του προγράμματος άσκησης. Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε επίσης στον συντονισμό που πρέπει να επιδείξει η περιφέρεια της Καμπανίας, σε συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους δήμους, για τον εντοπισμό κρίσιμων ζητημάτων και τη λειτουργικότητα των υποδομών μεταφορών και των βασικών υπηρεσιών, σε περίπτωση ανάγκης. Ο μητροπολιτικός δήμος της Νάπολης, από την πλευρά του, προβαίνει στην αναγνώριση των επειγουσών αναγκών των δήμων που εμπίπτουν στην περιοχή που πλήττεται από το φαινόμενο της ανύψωσης εδάφους για την πρόσληψη του τεχνικού προσωπικού που είναι απαραίτητο για την αντιμετώπιση των νέων επαχθών δεσμεύσεων που απορρέουν από το διάταγμα που επιθυμεί ο υπουργός Musumeci.

«Είμαι στην ευχάριστη θέση να σημειώσω ότι όλα τα θεσμικά όργανα που αμφισβητήθηκαν με το διάταγμα υπ’αριθ. 140 του περασμένου Οκτωβρίου έχουν μέχρι στιγμής συμμορφωθεί με τις προθεσμίες που ορίζονται από το μέτρο. Αυτή η προκαταρκτική φάση θα πρέπει να ακολουθηθεί αμέσως από τη φάση εφαρμογής και λειτουργίας, για την οποία ζήτησα από τον νομάρχη να συνεργαστεί για την επαλήθευση των αποτελεσμάτων. Δεδομένου ότι πρόκειται για προληπτικά μέτρα, θα είναι επίσης απαραίτητο να προχωρήσουμε γρήγορα σε μια δραστηριότητα που περιλαμβάνει τον ενδιαφερόμενο πληθυσμό, χωρίς επιφυλάξεις και χωρίς κινδυνολογία. Ένας ενημερωμένος και συνειδητοποιημένος πολίτης καθίσταται πλήρως υπεύθυνος για τη συμπεριφορά του. Στο τέλος της συνάντησης, ανακοίνωσα ότι σκοπεύω να πραγματοποιήσω την επόμενη συνάντηση στη Νομαρχία της Νάπολης».

 

 

Πηγή: napolitoday

LEAVE A RESPONSE

Your email address will not be published. Required fields are marked *