Συμβούλιο του Εμπορικού Επιμελητηρίου του Μπρίντιζι – Τάραντα

Οι νέοι αντιπρόεδροι του Εμπορικού Επιμελητηρίου Μπρίντιζι – Τάραντα

Σήμερα το απόγευμα, στην Επιχειρησιακή Έδρα στον Τάραντα, το Συμβούλιο του Εμπορικού Επιμελητηρίου του Μπρίντιζι – Τάραντα προχώρησε στον διορισμό των δυο αντιπροέδρων του Σώματος: είναι ο Franco Gentile, ο οποίος αναλαμβάνει επίσης το ρόλο του αντιπροέδρου, και ο Leonardo Giangrande. Ο Ν.580/1993 προβλέπει ότι το Συμβούλιο που συγκροτείται μετά τη διαδικασία συγχώνευσης διορίζει έναν ή περισσότερους αντιπροέδρους μεταξύ των μελών του, προκειμένου να διασφαλιστεί η ισόρροπη εκπροσώπηση των εμπλεκόμενων εδαφικών περιφερειών. Ως εκ τούτου, η επιλογή ανήκε στον Gentile, Πρόεδρο του CNA Brindisi και εκπρόσωπο της χειροτεχνίας στο Συμβούλιο και το Συμβούλιο, και στον Giangrande, Πρόεδρο της Confcommercio Τάραντα, ο οποίος μετέχει στα δυο όργανα του Επιμελητηρίου που εκπροσωπούν τον τομέα του εμπορίου.