π

Paolo N.Morelli, ο τοπογράφος του Κρότωνα: “Είμαστε οι Έλληνες της Δύσης”

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΟΝ PAOLO NEREO MORELLI Ο Κροτωνιάτης λόγιος και ιστορικός Paolo Nereo Morelli, παρουσιάζει τα περιεχόμενα του Πρώτου Συνεδρίου Μελετών Κρότωνα (Primo Convegno dei Studi Crotoniati) με τίτλο: ARITHMÒS, Πυθαγόρειοι ορίζοντες στην πόλη του Κρότωνα μεταξύ αρχαιολογίας και αρχιτεκτονικής…