Μεγάλη Ελλλάδα

Ολοκληρώθηκε το 1° συνέδριο μελετών του Randazzo

Με μεγάλη δημόσια επιτυχία ολοκληρώθηκε σήμερα το «1ο συνέδριο μελέτης της πόλης Randazzo». Ήταν δυο έντονες μέρες, στις 18 και 25 Μαρτίου, 12 ομιλητές εναλλάσσονταν για να ρίξουν φως, με διεπιστημονικό τρόπο, στην προϊστορία, την πρωτοϊστορία και την ελληνική περίοδο…