#Μεγάλη Ελλάδα

Βροχή επενδύσεων για τη Gioia Tauro, ψίχουλα για τον Κρότωνα και το Corigliano-Rossano

Εγκρίθηκε το Τριετές Επιχειρησιακό Σχέδιο και ο προβλεπόμενος Π/Υ των Λιμενικών Αρχών του Τυρρηνικού και Ιόνιου Πελάγους. Περνάει η συνηθισμένη νοοτροπία που έχει μολυνθεί από έναν μυελώδη συγκεντρωτισμό. Με τη συνηθισμένη λογική των δυο μέτρων και των δυο σταθμών, εγκρίθηκε…

Pioggia di investimenti a Gioia Tauro, Molliche per Crotone e Corigliano-Rossano

Approvato il Piano Operativo Triennale e il bilancio di previsione dell’autorità di Bacino dei mari Tirreno Meridionale e Jonio. Vince la solita mentalità infestata ed inficiata da un centralismo midollare. Con la solita logica dei due pesi e due misure,…

Κατολίσθηση στην Ίσκια (Πιθηκούσες): βρέθηκαν τα πτώματα άλλων τριών αγνοουμένων

Αναμένεται να αναγνωρισθεί η ταυτότητα των θυμάτων. Οι άνδρες θα μπορούσαν να είναι οι Gianluca Monti και Salvatore Impagliazzo. Στην Casamicciola, στο νησί Ischia (Πιθηκούσες), ο αριθμός των νεκρών επιδεινώνεται μετά την κατολίσθηση της περασμένης 26ης Νοεμβρίου. Σε 11 ανεβαίνει…

Il misterio della Sibilla (vid.)

Cliccate su questo link per guardare il video del conto su Facebook “Napoli reale” (guida turistica):                      ↓ ↓ ↓ Fonte: https://bit.ly/3gSNfbW 

Frana Ischia: ritrovati i corpi di altri tre dispersi

Si attende per conoscere l’identità delle vittime. Gli uomini potrebbero essere Gianluca Monti e Salvatore Impagliazzo   ACasamicciola, sull’isola di Ischia, si aggrava il bilancio delle vittime in seguito alla frana dello scorso 26 novembre. Salgono a 11 i corpi senza vita rinvenuti…

Η Σικελία σε πορτοκαλί συναγερμό από την κακοκαιρία

  Βιώνουμε μια περίοδο έντονων καιρικών φαινομένων στη Σικελία η οποία χθες σαρώθηκε από ισχυρούς ανέμους και βροχές που προκλήθηκαν από ένα κυκλώνα που μετακινείται, αλλά θα προκαλέσει επίσης ταλαιπωρία σήμερα, ειδικά στην Ανατολική Σικελία. Και μάλιστα στην ανατολική πλευρά…

Maltempo: domenica da allerta arancione in Sicilia orientale, l’Isola spazzata da un ciclone

Stiamo vivendo un periodo di forte maltempo in Sicilia, con la Sicilia che girò ieri è stata spazzata da venti forti e piogge causate da un vertice ciclonico che si sta spostando verso ma che anche oggi provocherà disagi soprattutto…

Βιώσιμος τουρισμός στην Απουλία, από την Περιφέρεια παρεμβάσεις άνω των 3 εκατ. ευρώ στο «Δίκτυο μονοπατιών»

Παρουσιάστηκε το έργο υποδομής που θα περιλαμβάνει όλες τις επαρχίες της Απουλίας. Περιφερειακός σύμβουλος Lopane: «Η μεγαλύτερη περιφερειακή δημόσια παρέμβαση στο δίκτυο των μονοπατιών. Ένα αποφασιστικό βήμα για τη δόμηση ενός ολοένα πιο εξελιγμένου και ανταγωνιστικού τουριστικού προϊόντος». Η πλήρης…

Torna il treno storico Agrigento Bassa-Porto Empedocle: tappa anche a “Vigata”

L’appuntamento è per domenica 6 novembre con partenza dalla stazione di Palermo Centrale alle ore 7.50.    orna il treno storico della Fondazione FS sulla linea turistica Agrigento Bassa – Porto Empedocle. L’appuntamento è per domenica 6 novembre con partenza…

Turismo sostenibile in Puglia, dalla Regione interventi per oltre 3 milioni sulla ‘Rete dei cammini’

Presentato il progetto di infrastrutturazione che coinvolgerà tutte le province pugliesi. L’assessore Lopane: “Il più grande intervento pubblico regionale sulla rete dei cammini. Un passo decisivo per la strutturazione di un prodotto turistico sempre più ricercato e competitivo”. Dare piena…