λαθρεπιβάτες

Πρόβλημα με τη λαθρεπιβίβαση στη Νάπολη

  Δημοτικός σύμβουλος Cosenza: “Κόβουν εισιτήρια λίγο περισσότερο από το 50 τοις εκατό των επιβατών”. Ο Δημοτικός Σύμβουλος της Κινητικότητας και Υποδομής επεσήμανε την κατάσταση των μεταφορών στη Νάπολη     Ο δημοτικός σύμβουλος για την κινητικότητα και την υποδομή,…