Ήρα Λακίνια

THE SANCTUARY OF HERA LACINIA του Paolo Nereo Morelli, Τουριστικός Οδηγός, English version.©2022 🇬🇧

Το Ιερό της Λακίνιας Ήρας μεταξύ ιστορίας και μύθου, από την αρχαϊκή εποχή έως την αυτοκρατορική ρωμαϊκή εποχή μέσα από ιστορική ανάλυση και προσεκτική ανάγνωση των μνημείων, των αρχετύπων και των πολύτιμων αρχαιολογικών ευρημάτων του που θεωρούνται μεγάλης ιστορικής αξίας….

THE SANCTUARY OF HERA LACINIA di Paolo Nereo Morelli, Tourist Guide, English version.©2022 🇬🇧

Il Santuario di Hera Lacinia (Ιερό Λακίνιας Ήρας) tra storia e mito, dall’età arcaica all’età romana imperiale attraverso l’analisi storica e l’attenta lettura dei suoi monumenti, degli archetipi e dei pregevoli reperti archeologici considerati di grande valore storico. Una storia…