χαιρετισμός

Καθήκον & ιδανικά. Χαιρετισμός στα αδέρφια μας, στους Έλληνες της Μεγάλης Ελλάδας των δυο Σικελιών

Αλέξιος Παναγόπουλος (Academic. Prof. DD Dr. Habil.)   Αγαπητά μας Αδέλφια της Μεγάλης Ελλάδας, των ιστορικών Δύο Σικελιών, με πολύ συγκίνηση βλέπω τα τελευταία χρόνια ότι αγωνίζεστε να ξαναβρείτε την ιστορική αρχαία ελληνική ταυτότητά σας. Είναι μια ταυτότητα χιλιάδων χρόνων…