φωτογραφικός σύλλογος

Συνέντευξη με τον Fabrizio Carbone, πρόεδρο του φωτογραφικού συλλόγου Krotografia

Συνέντευξη με τον Fabrizio Carbone, πρόεδρο του φωτογραφικού συλλόγου Krotografia