υπόμνημα

Δελτίο τύπου Progetto Jonia – 02/2024

Μετά από παραπλανητικές ανακοινώσεις, σχετικά με το θέμα των σιδηροδρόμων υψηλής ταχύτητας και των συμπληρωματικών έργων, που διαβιβάστηκαν στον Τύπο από έγκυρες προσωπικότητες από τον κόσμο της πολιτικής και της κοινωνίας των πολιτών, συντάξαμε ένα επεξηγηματικό σημείωμα σχετικά με αυτούς που πιστεύουμε ότι είναι σαφείς και αδιαμφισβήτητοι λόγοι για τη συζήτηση.

«Σταματήστε τα πολιτικά παιχνίδια για το μέλλον του Τάραντα και των Μεσογειακών Αγώνων»

  «Η ωριμότητα της δημοτικής διοίκησης του Τάραντα με επικεφαλής την κεντροαριστερά ήταν μεγάλη, η οποία αποδείχθηκε αμέσως διαθέσιμη για συνεργασία με την κυβέρνηση. Μεγάλη ωριμότητα γιατί, χωρίς να δούμε τα πολιτικά χρώματα και τις κομματικές δεσμεύσεις, είμαστε βέβαιοι ότι…