τουριστικός οδηγός

THE SANCTUARY OF HERA LACINIA του Paolo Nereo Morelli, Τουριστικός Οδηγός, English version.©2022 🇬🇧

Το Ιερό της Λακίνιας Ήρας μεταξύ ιστορίας και μύθου, από την αρχαϊκή εποχή έως την αυτοκρατορική ρωμαϊκή εποχή μέσα από ιστορική ανάλυση και προσεκτική ανάγνωση των μνημείων, των αρχετύπων και των πολύτιμων αρχαιολογικών ευρημάτων του που θεωρούνται μεγάλης ιστορικής αξίας….