συμφωνία-πλαίσιο

Συμφωνία-πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ Δήμου Νάπολης – Πανεπιστημίων

  Δήμος Νάπολης, πράσινο φως στη συμφωνία-πλαίσιο συνεργασίας με πανεπιστήμια της πόλης Η συμφωνία, ειδικότερα, αφορά στους τομείς του περιβάλλοντος και της επικράτειας, της ενέργειας και της βιώσιμης κινητικότητας, της προστασίας της υγείας, της υδρογεωλογικής και σεισμικής αστάθειας, του πολιτισμού,…