Συμπληρωματικό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Καθυστέρηση των εθνικών κονδυλίων για τον τουρισμό, διάθεση 20.000.000€ από το Π.Σ. Απουλίας για τη διάσωση του κλάδου

Καθυστέρηση των εθνικών κονδυλίων για τον τουρισμό, διάθεση 20.000.000€ από το Π.Σ. Απουλίας για τη διάσωση του κλάδου