Πάτρα

Κόλπος της Μεγάλης Ελλάδας: σύνδεση με Ηγουμενίτσα & Πάτρα

Ο ΚΟΛΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΣΠΡΑΤΤΕΙ ΘΕΤΙΚΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΙΣ ΓΕΙΤΟΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΘΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΛΟΥΚΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΥΛΙΑΣ Η ιδέα του κόλπου της Μεγάλης Ελλάδας ενός μόνο μητροπολιτικού κλωβού που από το Capo Rizzuto θα ακολουθούσε την ακτογραμμή του Κόλπου μέχρι τη…