νευροψυχιατρική

Αναβολή εργασιών για το νέο κέντρο παιδικής νευροψυχιατρικής στη Μονόπολη

Η έναρξη των εργασιών αναβάλλεται για τον Μάιο Ο πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Προϋπολογισμού, Fabiano Amati: “Η ΥΠΕ Μπάρι έχει αναλάβει να αναθέσει το έργο μέχρι τις 02.05″. Το χρονοδιάγραμμα των εργασιών έχει συσσωρεύσει καθυστέρηση 6 μηνών. Η έναρξη των…