ναυσιπλοΐα

Νέα πτυχιακά προγράμματα από το Παν.Καλ.: Τεχνολογία Θαλάσσης & Ναυσιπλοΐας

  Rende (CS/Κοζέντσα) Οι ευκαιρίες που προσφέρει η ανάπτυξη της οικονομίας της θάλασσας στην τοπική πραγματικότητα της Καλαβρίας και τον παραγωγικό ιστό αυτής, καθώς και η ευκαιρία να χρησιμοποιηθεί το δυναμικό μιας περιοχής περίπου 800 χλμ ακτογραμμής με ισχυρή τουριστική…