κολέγιο

Αρχαία Διασικελική Οδός: αγγλικό κολέγιο μελετάει την σικελική ενδοχώρα

Από την παρατήρηση των περιβαλλοντικών ιδιαιτεροτήτων της Σικελίας μέχρι τη συνειδητοποίηση της σημασίας των καθημερινών μας επιλογών το βήμα είναι σύντομο. Για το λόγο αυτό ένα ντοκιμαντέρ για την Αρχαία Εγκάρσια Σικελική Οδό έχει γίνει αντικείμενο σπουδών σε ένα αγγλικό…