Ιόνιο Τόξο

Διαπεριφερειακή κοινοπραξία στη Μεγάλη Ελλάδα. Τρεις εμπλεκόμενες Περιφέρειες, η τουριστική δραστηριότητα

Να αλλάξουμε ό,τι έγινε κατά μήκος της Ακτής των Θεών για να δημιουργήσουμε μια συγκέντρωση δημόσιου-ιδιωτικού χαρακτήρα μεταξύ Καλαβρίας – Απουλίας – Λουκανίας (Calabro-Appulo-Lucana). Το Ιόνιο Τόξο και η Επανάσταση του Σχεδιασμού. Οι τροποποιήσεις για τη σύσταση διατοπικής κοινοπραξίας στις…

Άνιση η κατανομή των Δικαστηρίων στο Ιόνιο Τόξο (Arco Jonico)

    Άνιση η κατανομή των Δικαστηρίων στο Ιόνιο Τόξο     Μερικές φορές μια εικόνα μπορεί να είναι πιο επεξηγηματική από οποιονδήποτε τύπο λόγου, ακόμη και τον πιο αρθρωτό, κατασκευασμένη και διαμορφωμένη με μια απλή και κατανοητή γλώσσα. Και…