Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Η Νάπολη υποψήφια έδρα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Θαλάσσιας Ασφάλειας

Από την Περιφέρεια Καμπανίας το ΟΚ στο φάκελο που θα σταλεί στην Κυβέρνηση Κατά την τελευταία σύνοδο, το Περιφερειακό Συμβούλιο ενέκρινε τον φάκελο που θα διαβιβαστεί στην ιταλική κυβέρνηση για παρακολούθηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Μετά την πρόταση που υποβλήθηκε επίσημα…