δικαστήρια

Άνιση η κατανομή των Δικαστηρίων στο Ιόνιο Τόξο (Arco Jonico)

    Άνιση η κατανομή των Δικαστηρίων στο Ιόνιο Τόξο     Μερικές φορές μια εικόνα μπορεί να είναι πιο επεξηγηματική από οποιονδήποτε τύπο λόγου, ακόμη και τον πιο αρθρωτό, κατασκευασμένη και διαμορφωμένη με μια απλή και κατανοητή γλώσσα. Και…