ανέλκυση

Ανέλκυση από τη θάλασσα της Σικελίας σε βάθος 80 μέτρων ρύγχους ενός πλοίου της ναυμαχίας των Αιγάδων Νήσων του 241 π.Χ.

Ο ι Αστυνομικοί (Carabinieri) ανέκτησαν αυτές τις ώρες το μεταλλικό ρύγχος ενός πολεμικού πλοίου ρωμαϊκής αρχαιότητας, που συμμετείχε στη ναυμαχία των Αιγάδων Νήσων, στη Σικελία. Το πανίσχυρο πολεμικό εργαλείο χρησιμοποιήθηκε για να διασπάσει τα αντίπαλα πλοία ή για να σκαρφαλώσει…