ΥΠΟΔΟΜΕΣ

Βροχή επενδύσεων για τη Gioia Tauro, ψίχουλα για τον Κρότωνα και το Corigliano-Rossano

Εγκρίθηκε το Τριετές Επιχειρησιακό Σχέδιο και ο προβλεπόμενος Π/Υ των Λιμενικών Αρχών του Τυρρηνικού και Ιόνιου Πελάγους. Περνάει η συνηθισμένη νοοτροπία που έχει μολυνθεί από έναν μυελώδη συγκεντρωτισμό. Με τη συνηθισμένη λογική των δυο μέτρων και των δυο σταθμών, εγκρίθηκε…

Pioggia di investimenti a Gioia Tauro, Molliche per Crotone e Corigliano-Rossano

Approvato il Piano Operativo Triennale e il bilancio di previsione dell’autorità di Bacino dei mari Tirreno Meridionale e Jonio. Vince la solita mentalità infestata ed inficiata da un centralismo midollare. Con la solita logica dei due pesi e due misure,…