ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στον Κρότωνα και το Corigliano-Rossano (Συβ.) ψίχουλα, οι ιστορικές πρωτεύουσες τα πήραν όλα

Το συγκεντρωτικό όραμα της οργάνωσης του κράτους στην Καλαβρία επιβεβαιώθηκε. Είναι αναγκαίο να γίνει επανεξέταση των ενδιάμεσων περιοχών που επηρεάζονται από την παροχή υπηρεσιών και τους συναφείς κλάδους.   Μπορεί επίσης η κυβέρνηση Occhiuto να συνεχίσει να βλέπει τις ιστορικές…

A Crotone e Corigliano-Rossano briciole, capoluoghi storici pigliatutto

Confermata la visione centralista dell’organizzazione dello Stato in Calabria. Necessario impostare una revisione degli ambiti intermedi, colpiti nell’erogazione dei servizi e nell’indotto. Ci può anche stare che il Governo Occhiuto possa continuare a guardare ai Capoluoghi storici come punto di riferimento…

Corigliano-Rossano, Το Συμβούλιο εγκρίνει το δημοτικό καταστατικό

Δήμαρχος Stasi: «σύγχρονη, διαφανής και ενωμένη πόλη» Η πόλη του Κοριλιάνο-Ροσάνο (Corigliano-Rossano στη Συβαρίτιδα), έχει τώρα το νέο δημοτικό καταστατικό της. Το σημαντικό έγγραφο ψηφίστηκε σήμερα, με απόλυτη πλειοψηφία, κατά τη διάρκεια του δημοτικού συμβουλίου, που πραγματοποιήθηκε κατ’ εξαίρεση, στην…

Corigliano-Rossano, Consiglio approva lo Statuto comunale

  Stasi: “città moderna, trasparente e unita” La città di Corigliano-Rossano, ha da oggi il suo nuovo Statuto Comunale. L’importante documento è stato votato oggi, a maggioranza assoluta, nel corso del consiglio comunale, tenutosi eccezionalmente, nel Salone degli Specchi, nel…

Περιφέρεια: ο Occhiuto αύριο στην Palma de Mallorca για την συνεδρίαση της CRPM

«Η Καλαβρία παρούσα στη διεθνή συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης και της Μεσογείου»   Η συνεδρίαση του πολιτικού γραφείου της Διαμεσογειακής Επιτροπής της Διάσκεψης των Περιφερειακών και Θαλάσσιων Περιφερειών (CPMR) θα πραγματοποιηθεί αύριο, Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου, στην Palma de…

Regione: Occhiuto domani a Palma de Maiorca per ufficio politico CRPM

  “Calabria presente al dibattito internazionale sul futuro dell’Europa e del Mediterraneo”    Si terrà domani, giovedì 23 febbraio, a Palma de Maiorca, la riunione dell’ufficio politico della Commissione Intermediterranea della Conferenza delle Regioni periferiche e marittime (CRPM). Il presidente…

Συμφωνία-πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ Δήμου Νάπολης – Πανεπιστημίων

  Δήμος Νάπολης, πράσινο φως στη συμφωνία-πλαίσιο συνεργασίας με πανεπιστήμια της πόλης Η συμφωνία, ειδικότερα, αφορά στους τομείς του περιβάλλοντος και της επικράτειας, της ενέργειας και της βιώσιμης κινητικότητας, της προστασίας της υγείας, της υδρογεωλογικής και σεισμικής αστάθειας, του πολιτισμού,…

Edoardo Vitale, Presidente del Movimento “Sud e Civilta'”: siamo orgogliosi della Magna Grecia, le nostre radici

  EDOARDO VITALE Il presidente del movimento civico “Sud è Civiltà” parla su mgrecianews per la sua attività   M.G.N.: Chi e’ Edoardo Vitale? Può raccontarci i suoi dati biografici? E.V.: Sono un magistrato in pensione, direttore de L’Alfiere, rivista…

Edoardo Vitale, Πρόεδρος του κινήματος “Sud e Civilta'”: είμαστε περήφανοι για τη Μεγάλη Ελλάδα, τις ρίζες μας

    EDOARDO VITALE Ο πρόεδρος του κινήματος πολιτών «Sud e Civiltà» μιλά στο mgrecianews για τη δράση του     M.G.N.: Ποιός είναι ο Edoardo Vitale? Μιλήστε μας για εσάς. E.V.: Είμαι συνταξιούχος δικαστής, συντάκτης του  L’Alfiere, ενός περιοδικού…

Δημόσια προκήρυξη στη Σικελία για εργατικές κατοικίες από το Pnrr

 ΕΣΑΑ (Pnrr) στη Σικελία, πρώτη προκήρυξη 233.000.000€ για εργατικές κατοικίες Αύξηση και ανακαίνιση εργατικών κατοικιών και κτιριακά συγκροτήματα κατοικιών στη Σικελία χρησιμοποιώντας τους πόρους του ΕΣΑΑ/Pnrr (Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας/Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza). Αυτός είναι ο στόχος…