ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Κατολίσθηση στην Ίσκια (Πιθηκούσες): βρέθηκαν τα πτώματα άλλων τριών αγνοουμένων

Αναμένεται να αναγνωρισθεί η ταυτότητα των θυμάτων. Οι άνδρες θα μπορούσαν να είναι οι Gianluca Monti και Salvatore Impagliazzo. Στην Casamicciola, στο νησί Ischia (Πιθηκούσες), ο αριθμός των νεκρών επιδεινώνεται μετά την κατολίσθηση της περασμένης 26ης Νοεμβρίου. Σε 11 ανεβαίνει…

Frana Ischia: ritrovati i corpi di altri tre dispersi

Si attende per conoscere l’identità delle vittime. Gli uomini potrebbero essere Gianluca Monti e Salvatore Impagliazzo   ACasamicciola, sull’isola di Ischia, si aggrava il bilancio delle vittime in seguito alla frana dello scorso 26 novembre. Salgono a 11 i corpi senza vita rinvenuti…

Η Σικελία σε πορτοκαλί συναγερμό από την κακοκαιρία

  Βιώνουμε μια περίοδο έντονων καιρικών φαινομένων στη Σικελία η οποία χθες σαρώθηκε από ισχυρούς ανέμους και βροχές που προκλήθηκαν από ένα κυκλώνα που μετακινείται, αλλά θα προκαλέσει επίσης ταλαιπωρία σήμερα, ειδικά στην Ανατολική Σικελία. Και μάλιστα στην ανατολική πλευρά…

Maltempo: domenica da allerta arancione in Sicilia orientale, l’Isola spazzata da un ciclone

Stiamo vivendo un periodo di forte maltempo in Sicilia, con la Sicilia che girò ieri è stata spazzata da venti forti e piogge causate da un vertice ciclonico che si sta spostando verso ma che anche oggi provocherà disagi soprattutto…

Το έργο “Mare Nostrum” στη Σαρδηνία από την Oceanus

  Με το έργο «Mare nostrum» της Oceanus onlus, δικαιούχου των κονδυλίων FEAMP Italia 2014/2020, δημιουργήσαμε έναν «μπλε πνεύμονα», ικανό να αναγεννήσει μορφές ζωής όπου η έντονη αλιευτική δράση έχει ερημώσει τον βυθό της θάλασσας, υποβαθμίζοντας τον σε σεληνιακό τοπίο….

Il progetto “Mare Nostrum” in Sardegna da Oceanus

  Mare Nostrum Con il progetto “Mare nostrum” di Oceanus onlus beneficiario di fondi FEAMP Italia 2014 / 2020  abbiamo creato un “polmone azzurro”, capace di rigenerare forme di vita là dove un’intensa azione di pesca ha desertificato il fondale riducendolo ad uno…

Turismo sostenibile in Puglia, dalla Regione interventi per oltre 3 milioni sulla ‘Rete dei cammini’

Presentato il progetto di infrastrutturazione che coinvolgerà tutte le province pugliesi. L’assessore Lopane: “Il più grande intervento pubblico regionale sulla rete dei cammini. Un passo decisivo per la strutturazione di un prodotto turistico sempre più ricercato e competitivo”. Dare piena…

Oceanus Bike Tour: salute, ambiente, smart-mobility e tanta voglia di vivere all’aria aperta

Gentili colleghi, con viva preghiera di diffusione. comunicato stampa Oceanus Bike Tour: salute, ambiente, smart-mobility e tanta voglia di vivere all’aria aperta Tutto pronto per il prossimo evento della Campagna “Pedalando verso il Futuro”     Appuntamento a Napoli, il…

Εκστρατεία περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης με τη φροντίδας της Oceanus

«Βρισκόμαστε μόλις λίγες μέρες πριν από την έναρξη του ITALY Bike Tour 2022. Τα ποδήλατα είναι έτοιμα ή σχεδόν έτοιμα, μερικές μικρές λεπτομέρειες εξακολουθούν να λείπουν πριν πιέσετε τα πετάλια και φέρετε ένα ισχυρό μήνυμα στα 1200 χλμ δρόμου, συναντήσεις…

Campagna di sensibilizzazione ed educazione ambientale a cura di Oceanus

“Siamo a pochi giorni dalla partenza di ITALY Bike Tour 2022. Le bici sono pronte o quasi, manca ancora qualche piccolo dettaglio prima di spingere sui pedali e portare un messaggio forte lungo i 1200km di strada, incontri e paesaggi…