ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αυτοδιοικητικές εκλογές στην Crosia (Καλ.): συνδυασμός RigenerAzione με τον Massimiliano Morello

Το πολιτιστικό κίνημα: «Σκοπεύουμε να εγγυηθούμε την προσοχή στους λιγότερο τυχερούς, μοιράζοντας τις προγραμματικές γραμμές ενός κοινού και αποτελεσματικού προγράμματος εδαφικής ανάπτυξης με ένα μόνο ενδιαφέρον: το «κοινό καλό»»

 

CROSIA (ΚΡΟΖΙΑ) – «Το πολιτιστικό κίνημα RigenerAzione, μετά από διαβουλεύσεις με τον Massimiliano Morello και τα μέλη του ως υποψήφιοι δήμαρχοι για τις επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές στο Δήμο Crosia, με το κίνημα πολιτών «Crosia Futura», σκοπεύουν να προωθήσουν τις προγραμματικές γραμμές που εκφράζονται στο κοινό πρόγραμμα».

Διαβάζοντας στο δελτίο τύπου του κινήματος «RigenerAzione», το οποίο συνεχίζει ως εξής: «Μετά από προσεκτική ανάλυση του προγραμματισμού του εκκολαπτόμενου κινήματος, που χαρακτηρίζεται από εγκάρσια οράματα προσανατολισμένα αποκλειστικά στο «κοινό καλό», με τις τεχνικές και εξειδικευμένες δεξιότητες των μελών του, που ασχολούνται με τον τομέα της ευημερίας, των πολιτικών ένταξης και των εργασιών αναγέννησης, το κίνημα RegenerAzione, του οποίου η βάση αποτελείται από μέλη της προοδευτικής και μεταρρυθμιστικής αριστεράς, σκοπεύει να προωθήσει τα θεμελιώδη αξιώματα, δηλαδή τις αρχές της ισότητας , ίσες ευκαιρίες και ένταξη προς την προώθηση της οριζόντιας επικουρικότητας και της ενεργού συμμετοχής του πολίτη, ενισχύοντας τον ρόλο της στον αστικό συνειρμικό ιστό, ως παράγοντα ανάπτυξης σε ένα συνειδητό όραμα κυκλικής οικονομίας που παράγει συλλογική και κοινή ευημερία».

«Πιστεύουμε ότι για το «κοινό καλό» είναι απαραίτητη μια κοινή προσπάθεια διαφορετικών κοινωνικών και πολιτικών δυνάμεων προς μια ενιαία κοινή κατεύθυνση που ξέρει πώς να κοιτάζει πέρα, χωρίς να αρνείται το αμοιβαίο ανήκει, αλλά να το αξιοποιεί στην πληρότητα και την αποκλειστικότητά του. Με το RegenerAzione σκοπεύουμε να εγγυηθούμε την προσοχή στους λιγότερο τυχερούς, μοιράζοντας τις προγραμματικές γραμμές ενός κοινού και αποτελεσματικού προγράμματος εδαφικής ανάπτυξης με ένα μόνο συμφέρον: το «κοινό καλό»» καταλήγουν.

 

Πηγή: ecodellojonio.it

LEAVE A RESPONSE

Your email address will not be published. Required fields are marked *