ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Occhiuto: στην Καλαβρία δεν υπάρχει έλλειψη παραλιών, δεν θα εφαρμόσουμε την ευρωπαϊκή οδηγία

«Το Περιφερειακό Συμβούλιο Καλαβρίας, κατά τη διάρκεια της σημερινής συνεδρίασης, ενέκρινε ένα σημαντικό ψήφισμα σχετικά με τις παραχωρήσεις παραλιών.
Η Καλαβρία αγκαλιάζεται από τη θάλασσα στα ανατολικά, δυτικά και νότια και έχει σχεδόν 800 χιλιόμετρα ακτογραμμής. Το περιφερειακό μας σχέδιο, που ρυθμίζεται από περιφερειακό νόμο του 2005, προβλέπει ότι το 70% των παραλιών μπορεί να παραχωρηθεί για τουριστικούς-ψυχαγωγικούς σκοπούς, σε σύγκριση με το 30% που πρέπει να παραμείνει υποχρεωτικά ελεύθερο. Τα στοιχεία που επικαιροποιήθηκαν τον Δεκέμβριο του 2023 δείχνουν ότι μόνο το 13% των παραλιών της Καλαβρίας παραχωρούνται – μερικές φορές ακόμη και παραχωρούνται αλλά δεν είναι ενεργές – από δήμους: τουλάχιστον το 87% των παραλιών μας είναι επί του παρόντος ελεύθερες.

Είναι σαφές –προσθέτει ο Occhiutoότι στην επικράτεια της Καλαβρίας δεν υπάρχει έλλειψη του «παραλιακού πόρου» και, ως εκ τούτου, σήμερα αποφασίσαμε επίσημα –η πρώτη περιφέρεια της Ιταλίας που έλαβε μια απόφαση αυτού του είδους και την έθεσε σε μαύρο και άσπρο– ότι στην Καλαβρία η οδηγία Bolkestein δεν θα ισχύει όσον αφορά τις παραχωρήσεις που εκδίδονται από δήμους, στις οποίες θα αξιολογείται επί του παρόντος η τοπική ανυπαρξία σπανιότητας του πόρου και η απουσία βέβαιου διασυνοριακού ενδιαφέροντος. Η οδηγία της ΕΕ του 2006 δίνει έμφαση στην έννοια της «σπανιότητας των πόρων της παραλίας». Ένας μεταγενέστερος νόμος του ιταλικού κράτους που εγκρίθηκε το 2022 ρυθμίζει τη χαρτογράφηση των παραλιών, η οποία, ωστόσο, πραγματοποιήθηκε σε εθνικό επίπεδο. Μια λογική που απορρίφθηκε από μια γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: για την Ευρώπη, η αξιολόγηση της «σπανιότητας» ή όχι των παραλιών πρέπει να γίνεται σε περιφερειακό ή ακόμη και δημοτικό επίπεδο. Θέλουμε να σεβαστούμε αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές κατά γράμμα. Και από τους αριθμούς είναι σαφές ότι στην Καλαβρία, θεωρούμενη στο σύνολό της, δεν υπάρχει έλλειψη του «πόρου της παραλίας».

Οι κάτοικοι της Καλαβρίας θα μπορούν να προβούν –εφόσον δεν υπάρχει έλλειψη του «παραλιακού πόρου» στην επικράτειά τους και δεν υπάρχει καν διασυνοριακό ενδιαφέρον για την έκδοση της παραχώρησης– στην άμεση εφαρμογή της εθνικής νομοθεσίας σχετικά με τις παρατάσεις των παραχωρήσεων παραλιών· Ελλείψει αυτών των προϋποθέσεων, οι ίδιοι Δήμοι θα μπορούν να προχωρήσουν σε «τεχνική παράταση» των προηγούμενων παραχωρήσεων που λήγουν στις 31/12/2023 και ταυτόχρονα θα μπορούν να προκηρύξουν νέους διαγωνισμούς, για οικόπεδα που δεν έχουν ακόμη εκχωρηθεί.
Εδώ και μήνες μιλάμε για διαφοροποιημένη αυτονομία και περιφερισμό, γιατί πρέπει πάντα να μιλάμε γι’ αυτές σύμφωνα με τα συμφέροντα ορισμένων; Στην περίπτωση αυτή, η Καλαβρία δεν έχει το πρόβλημα που έχουν άλλες περιοχές. Στην Καλαβρία, ο «πόρος της παραλίας» δεν είναι σπάνιος.
Κάποιος στο παρελθόν είπε «αφέντες στο σπίτι μας». Σε αυτή την περίπτωση, είμαστε εμείς οι κάτοικοι της Καλαβρίας που λέμε ήσυχα: «στον Bolkestein, κύριοι στο σπίτι μας» – καταλήγει ο Occhiuto.

 

 

 

Πηγή: calabrianews.it

LEAVE A RESPONSE

Your email address will not be published. Required fields are marked *