ΥΠΟΔΟΜΕΣ

Γέφυρα Στενού, παρατηρήσεις του Δήμου Villa San Giovanni ενόψει της διάσκεψης περιβαλλοντικών επιπτώσεων

 

Η δήμαρχος της Villa San Giovanni, Giusy Caminiti, απέστειλε τις παρατηρήσεις της στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ενόψει της διάσκεψης για την εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου κατασκευής της Γέφυρας του Στενού, εκφράζοντας μια σειρά κρίσιμων ζητημάτων διαδικαστικού, τεχνικού, τεκμηριωτικού, περιβαλλοντικού και εδαφικού χαρακτήρα. Στην ανακοίνωση, η Caminiti αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στη φάση κατασκευής, «η οποία θα έχει έντονα αρνητικές συνέπειες – λέει – στην ποιότητα ζωής των κατοίκων, των παρακείμενων οικονομικών δραστηριοτήτων και θα μπορούσε να οδηγήσει σε συνολική υποβάθμιση της ποιότητας ζωής της ενδιαφερόμενης κοινότητας. Στην τρέχουσα και όχι στη μεταγενέστερη φάση, όλες εκείνες οι πτυχές που θα μπορούσαν να επιβραδύνουν την υλοποίηση του έργου πρέπει επίσης να αξιολογηθούν κριτικά. Γιατί είναι προς το πρωταρχικό συμφέρον του Δήμου οι χρόνοι κατασκευής να είναι βέβαιοι, ώστε να αποφευχθεί η παράταση ενός εργοταξίου που θα έχει σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις. Και ότι το έργο δεν παραμένει αιώνια ημιτελές».

Ο δήμαρχος σημειώνει επίσης ότι «οι επιπτώσεις που προέρχονται από τη σκόνη, τον θόρυβο και τις εκπομπές μετατίθενται στον εκτελεστικό σχεδιασμό και ως εκ τούτου δεν είναι δυνατόν να εκφραστεί κρίση, όσον αφορά τις λεπτομερείς περιβαλλοντικές πτυχές. Επομένως, είναι ακατανόητο πώς μπορεί να εκφραστεί μια κρίση περιβαλλοντικής συμβατότητας στο στάδιο που είναι ώριμη προς εκδίκαση. Όσον αφορά τις πολεοδομικές και χωροταξικές πτυχές, οι προγραμματισμένες παρεμβάσεις και τα έργα που πρέπει να εκτελεστούν δεν συμμορφώνονται με το πολεοδομικό μέσο της πόλης. Η κατασκευή του έργου θα αλλοιώσει το πολεοδομικό πλαίσιο, ενώ κατά τις φάσεις εκτέλεσης οι επιβλητικές εργοταξιακές περιοχές θα «καταναλώσουν το έδαφος», που μέχρι σήμερα διατηρούνταν από τον εξανθρωπισμό. Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι η υπέρβαση των ορίων εκπομπής θορύβου κατά τη διάρκεια των φάσεων εκτέλεσης δεν μπορεί να θεωρηθεί περιστασιακή.»

Σύμφωνα με την δήμαρχο, επιπλέον, «υπάρχει έλλειψη ενός πλαισίου πληροφόρησης χρήσιμων για την αξιολόγηση του περιεχομένου και τη διαμόρφωση κρίσεων επί της ουσίας. Η «Σχεδιαστική Έκθεση» είναι ένας απλός κατάλογος δραστηριοτήτων που πρέπει να πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο της σύνταξης του εκτελεστικού σχεδίου. Και αυτό, τόσο από μεθοδολογική όσο και από πρακτική άποψη, θίγει το δικαίωμα έκφρασης κρίσης επί της ουσίας του έργου, καθώς στερείται ουσιαστικών στοιχείων αξιολόγησης των πρωτογενών πτυχών των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των εργασιών στην πόλη Villa San Giovanni».

(πρακτορείο Ansa)

 

 

 

Πηγή: calabrianews.it

LEAVE A RESPONSE

Your email address will not be published. Required fields are marked *