ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Π/Υ του Δήμου Νάπολης εγκρίθηκε εν μία νυκτί

Συνεδρίαση ποταμός του Δημοτικού Συμβουλίου Ποταμού Νάπολης

 

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, το Δημοτικό Συμβούλιο Νάπολης ενέκρινε τον προϋπολογισμό 2024-2026. Αφού τροποποιήθηκε βάσει μίας πρότασης και επτά ημερήσιων διατάξεων, το ψήφισμα εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία με τους Salvatore Guangi και Iris Savastano (FI) να ψηφίζουν κατά και τον Toti Lange (μικτή ομάδα) να απέχει. Ο προϋπολογισμός, σύμφωνα με τα λόγια του δημάρχου Gaetano Manfredi, «είναι για εμάς ένα σημείο άφιξης αλλά και ένα σημείο εκκίνησης».

Επίσης, εγκρίθηκε ομόφωνα μια ημερήσια διάταξη που υπογράφηκε για πρώτη φορά από τον Σύμβουλο Ciro Borriello (M5S), η οποία δεσμεύει τη διοίκηση να παράσχει οικονομικά κονδύλια για την ανάπλαση των περιφερειακών ιστορικών κέντρων και όλων των χωριών της πόλης. Κατά πλειοψηφία, με αποχή του Lange, εγκρίθηκε μια δεύτερη ημερήσια διάταξη, την οποία εικονογράφησε και πάλι ο Ciro Borriello, η οποία αφορά τη συνήθη και έκτακτη συντήρηση των τοίχων αντιστήριξης των δημοτικών οδών. Στη συνέχεια, ο Walter Savarese d’Atri παρουσίασε μια ημερήσια διάταξη της ομάδας Manfredi Sindaco που απαιτεί προηγούμενη συζήτηση μεταξύ του Δημοτικού Συμβουλίου και των Δημοτικών Συμβουλίων, μέσω των αρμόδιων επιτροπών, σχετικά με τις τακτικές και έκτακτες παρεμβάσεις συντήρησης που χρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό. Το έγγραφο τροποποιήθηκε και εγκρίθηκε ομόφωνα. Στη συνέχεια, ο Savarese παρουσίασε μια άλλη ατζέντα της ομάδας του, η οποία εγκρίθηκε επίσης ομόφωνα, η οποία απαιτεί από τον δήμαρχο και το συμβούλιο να δεσμευτούν για την αύξηση των πόρων που διατίθενται στο επενδυτικό σχέδιο αυξάνοντας τη χρηματοδότηση που έχει ήδη εγγραφεί στον προϋπολογισμό της ΕΤΕπ.

 

Πηγή: napolitoday.it

LEAVE A RESPONSE

Your email address will not be published. Required fields are marked *