ΠΑΙΔΕΙΑ

Πανεπιστήμιο στον Κρότωνα: δημοσίευση της ανακοίνωσης με τις ημερομηνίες των εισαγωγικών εξετάσεων

Το Πανεπιστήμιο Μεγάλης Ελλάδας του Καταντζάρο δημοσίευσε τις προσκλήσεις εισαγωγής στα μαθήματα μεταπτυχιακών σπουδών στην Ιατρική και τη Χειρουργική (LM-41), την Οδοντιατρική και την Οδοντιατρική Προσθετική (LM-46) και στην Ιατρική και τη Χειρουργική και τις Ψηφιακές Τεχνολογίες (LM-41) για το ακαδημαϊκό έτος 2024/2025.

 

Είναι διαθέσιμα τα ακόλουθα:

· 433 θέσεις για το Πτυχίο Ιατρικής και Χειρουργικής για φοιτητές ΕΕ και εκτός ΕΕ που διαμένουν στην Ιταλία (άρθρο 26 του Ν.189/30.07/2022) και 43 θέσεις για φοιτητές εκτός ΕΕ που δεν περιλαμβάνονται στο Ν.189/2022.

· 20 θέσεις για το Πτυχίο Οδοντιατρικής και Οδοντικής Προσθετικής για φοιτητές ΕΕ και εκτός ΕΕ που διαμένουν στην Ιταλία (άρθρο 26 του Ν.189/30.07/2022) και 2 θέσεις για φοιτητές εκτός ΕΕ που δεν περιλαμβάνονται στο Ν.189/2022.

· 80 θέσεις για το Πτυχίο Ιατρικής και Χειρουργικής στις Ψηφιακές Τεχνολογίες για φοιτητές ΕΕ και εκτός ΕΕ που διαμένουν στην Ιταλία (άρθρο 26 του Ν.189/30.07/2022) και 4 θέσεις, μία από τις οποίες προορίζεται για φοιτητές από χώρες εκτός ΕΕ στο πλαίσιο του έργου Marco Polo. Τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν για τα πρώτα τρία χρόνια στο Crotone και στη συνέχεια μεταξύ Catanzaro και Crotone.

 

Διαδικασία εγγραφής

Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στις εισαγωγικές εξετάσεις σε πτυχιακά μαθήματα υποχρεούνται να υποβάλουν την αίτηση συμμετοχής, αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω της πύλης Universitaly (www.universitaly.it).

Η ηλεκτρονική εγγραφή είναι ενεργή από τις 3 Απριλίου έως τις 15:00 στις 17 Απριλίου 2024. Η εγγραφή ολοκληρώνεται μετά την καταβολή του τέλους συμμετοχής στη δοκιμασία σύμφωνα με τις διαδικασίες που υποδεικνύονται από το πανεπιστήμιο στο οποίο ο υποψήφιος δίνει τη δοκιμασία.

Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία εγγραφής στο Universitaly, όσοι θα πρέπει να λάβουν μέρος στο τεστ στο UMG υποχρεούνται, ξεκινώντας από τις 4 Απριλίου και μέχρι τις 3:30 μ.μ. στις 18 Απριλίου, να συνδεθούν στον ιστότοπο του https://web.unicz.it/it/page/concorsi-di-ammissione-a-a-2024-2025 και να ακολουθήσουν τη διαδικασία που υποδεικνύεται για τον διαγωνισμό εισδοχής.

 

Εισαγωγικές εξετάσεις

Οι εισαγωγικές εξετάσεις έχουν προγραμματιστεί σε δύο ξεχωριστές συνεδρίες, την Τρίτη 28 Μαΐου 2024 και την Τρίτη 30 Ιουλίου 2024.

Για κάθε συνεδρία, η εξέταση θα πραγματοποιείται παρουσία και θα παραδίδεται σε έντυπη μορφή στις 13:00 των δύο διαθέσιμων ημερομηνιών, για διάρκεια 100 λεπτών. Οι ερωτήσεις της δοκιμασίας εισαγωγής για τα πτυχιακά μαθήματα θα εξαχθούν από ειδική βάση δεδομένων που θα περιέχει επίσης τη σωστή απάντηση. Η βάση δεδομένων, που αποτελείται από συνολικά τουλάχιστον 7.000 ερωτήσεις, θα δημοσιευθεί στον ακόλουθο ιστότοπο: https://accessoprogrammato.mur.gov.it/2024/, μισές (τουλάχιστον 3.500 ερωτήσεις) τουλάχιστον είκοσι ημέρες πριν από τις ημερομηνίες εξέτασης που έχουν οριστεί τον Μάιο του 2024. για τις υπόλοιπες μισές (τουλάχιστον 3.500 ερωτήσεις) τουλάχιστον είκοσι ημέρες πριν από τις ημερομηνίες εξέτασης που έχουν οριστεί τον Ιούλιο του 2024.

 

Όλες οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο του www.unicz.it.

 

 

Πηγή: crotoneok.it

LEAVE A RESPONSE

Your email address will not be published. Required fields are marked *