ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κρότωνας, εγκρίθηκε ο Χάρτης Υπηρεσιών του Δήμου

 

Το ΔΣ (Δημοτικό Συμβούλιο), μετά από πρόταση του Αντιδημάρχου Sandro Cretella, ενέκρινε τον «Χάρτη Υπηρεσιών» του Δήμου Κρότωνα. Σκοπός του υπηρεσιακού χάρτη είναι να θέσει τον πολίτη στο επίκεντρο της διοικητικής δραστηριότητας σύμφωνα με τις αρχές της νομιμότητας, της ισότητας, της σαφήνειας, της διαφάνειας, της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας και της συμμετοχής.

Ο Χάρτης Υπηρεσιών είναι ένα έγγραφο που κάνει τους πολίτες να συμμετέχουν στη βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχει ο Δήμος, αποσαφηνίζει την οργάνωση της δημοτικής δομής, καθορίζει τις μεθόδους παροχής υπηρεσιών και καθιστά διαθέσιμες γενικές πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία των υπηρεσιών.

Προσδιορίζει επίσης τις διαδικασίες υποβολής εκθέσεων, προτάσεων και καταγγελιών.

Με τον χάρτη υπηρεσιών, η διοίκηση δεσμεύεται να διασφαλίσει τη μέγιστη απλούστευση και κατανόηση των διαδικασιών και να διασφαλίσει τη μέγιστη διαφάνεια των πληροφοριών, ώστε ο χρήστης να μπορεί να γνωρίζει την πρόοδο των πρακτικών του ανά πάσα στιγμή, σεβόμενος παράλληλα το προσωπικό απόρρητο.

Προωθείται επίσης η συμμετοχή των πολιτών για να ενθαρρυνθεί η συνεργασία τους για τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών.

«Ο χάρτης υπηρεσιών αποτελεί δέσμευση μεταξύ της διοίκησης και των πολιτών και ταυτόχρονα ένα εργαλείο πληροφόρησης, έναν οδηγό για τη διευκόλυνση της πρόσβασης στα γραφεία, πάνω απ’ όλα ένα εργαλείο για να μάθουμε περισσότερα σχετικά με τις εξωτερικές υπηρεσίες, τις διαδικασίες τους και τον τρόπο πρόσβασης σε αυτές. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Γενικό Γραμματέα, τους διευθυντές και τα αρμόδια γραφεία για το έργο που έχουν κάνει προκειμένου να παραχθεί ένα έγγραφο που ελπίζουμε ότι θα είναι δημόσιας χρήσης», δήλωσε ο Αντιδήμαρχος Cretella.

Μπορείτε να συμβουλευθείτε τον Χάρτη Υπηρεσιών στον θεσμικό ιστότοπο του Δήμου Κρότωνα: 

https://www.comune.crotone.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/12368

καθώς και στα θεσμικά κοινωνικά κανάλια “Città di Crotone”.

 

Πηγή: crotonenews 

LEAVE A RESPONSE

Your email address will not be published. Required fields are marked *