ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δεν υπάρχει και πάλι απαρτία στο δημοτικό συμβούλιο Κρότωνα, ο Megna σφυροκοπά την πλειοψηφία

Η τελευταία συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου αναβλήθηκε για αύριο, σε δεύτερη συνεδρίαση. Δεν υπάρχει απαρτία, όπως έχει ήδη συμβεί σε άλλες συγκλήσεις της συνέλευσης των πολιτών, όπου συζητείται η πόλη του Κρότωνα όπου διοικείται, όπου αντιμετωπίζονται επίσης διάφορα προβλήματα της πόλης.

Και ανάμεσα στα διάφορα θέματα υπάρχει και δουλειά, όπως το συμβόλαιο παροχής υπηρεσιών της Akrea στο τέλος του 2023. Στην πραγματικότητα, αυτό έχει ως εξής το τρίτο θέμα της ημερήσιας διάταξης που αναβλήθηκε για αύριο: Επιλογή τρόπου διαχείρισης της υπηρεσίας συλλογής και μεταφοράς αστικών στερεών αποβλήτων, αστικής υγιεινής και χωριστής συλλογής απορριμμάτων και ανάθεση στην Akrea S.p.A. Έγκριση της έκθεσης που συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθ. 14§3 του ΝΔ υπ’αρίθμ. 201/21.12.2022 καθώς και της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών και των Προδιαγραφών.

Στο τέλος της προσφυγής, στην οποία δεν υπήρχε απαρτία των συμβούλων που εξελέγησαν το 2020, συναντήσαμε τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Mario Megna, ο οποίος μας είπε: «Γίνεται μια τελετουργική κατάσταση – αυτά είναι τα λόγια του – Συνήθως πίσω από αυτό το τελετουργικό υπάρχει ένα πολιτικό πρόβλημα, αλλά αυτό δεν συμβαίνει. Είναι πιο βολικό να καταφύγουμε στη δεύτερη πρόσκληση, αλλά ως όργανο πάνω από τα κόμματα, δεν μπορώ να μην σημειώσω μια κακή αντίληψη του αισθήματος ευθύνης απέναντι στην ανώτατη συνέλευση, επειδή προβάλλονται δικαιολογίες που δεν είναι δικαιολογίες, δίνοντας προτεραιότητα σε άλλες καταστάσεις, όπως οικογενειακές ή εργασιακές καταστάσεις».

Η πόλη δεν μπορεί να περιμένει, αλλά πάνω απ’ όλα δεν μπορεί να περιμένει τους υπαλλήλους της Akrea καθώς ρισκάρουν τις δουλειές τους. «Αν είσαι σε αυτόν τον ρόλο για πρώτη φορά, θα πρέπει να είσαι περήφανος γι’ αυτό», λέει.

 

 

Πηγή: crotoneok

LEAVE A RESPONSE

Your email address will not be published. Required fields are marked *