ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φλεγραία Πεδία, διάταγμα που εγκρίθηκε επίσης στη Γερουσία: θα είναι νόμος

Στο Palazzo Madama, υπήρχαν 79 υπέρ, μόνο μία κατά, ενώ 61 απείχαν

 

Τελικό πράσινο φως από το Palazzo Madama για το διάταγμα σχετικά με την πρόληψη του σεισμικού κινδύνου στην περιοχή Campi Flegrei.

Στη Γερουσία, υπήρξαν 79 ψήφοι υπέρ, μόνο μία κατά, ενώ 61 απείχαν: όπως και στο Montecitorio, ήταν οι αντιπολιτεύσεις που δεν έδωσαν ούτε ευνοϊκή ούτε αντίθετη γνώμη.

Σε αυτό το σημείο, το μέτρο που έχει ήδη εγκριθεί από τη Βουλή των Αντιπροσώπων πρόκειται να μετατραπεί σε νόμο.

Το διάταγμα
Το διάταγμα εισάγει τη δυνατότητα θέσπισης έκτακτου σχεδίου για την ανάλυση της τρωτότητας των κατοικημένων περιοχών που επηρεάζονται άμεσα από το βραδυσεισμικό φαινόμενο, το οποίο πρέπει να εγκριθεί με διάταγμα του Υπουργού Πολιτικής Προστασίας και Θαλάσσιας Πολιτικής, σε συμφωνία με τον Υπουργό Οικονομίας, σε συμφωνία με τον Πρόεδρο της Περιφέρειας της Καμπανίας και μετά από διαβούλευση με τη Μητροπολιτική Πόλη της Νάπολης και τους Δημάρχους των ενδιαφερόμενων δήμων.

Το σχέδιο θα αποτελείται από 4 δραστηριότητες:

1. μελέτη σεισμικής μικροζωνοποίησης·
2. ανάλυση της σεισμικής τρωτότητας ιδιωτικών κτιρίων·
3. ανάλυση της σεισμικής τρωτότητας των δημόσιων κτιρίων και ένα πρώτο σχέδιο μέτρων μετριασμού·
4. Πρόγραμμα εφαρμογής σεισμικής και στατικής παρακολούθησης.
Με βάση τα δεδομένα βραχυσεισμικής ανύψωσης και τη σεισμικότητα της περιοχής, το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας θα προβλέψει μια αρχική επείγουσα οριοθέτηση της περιοχής επέμβασης. Για την ταχεία υλοποίηση του σχεδίου, το Τμήμα διαθέτει υποστηρικτική δομή.

Επιπλέον, καθορίζεται το σχέδιο επικοινωνίας με τον πληθυσμό, εγκεκριμένο από την περιφέρεια της Καμπανίας, σε συνεργασία με το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας. Το σχέδιο αυτό αφορά την ενίσχυση των πρωτοβουλιών που έχουν ήδη δρομολογηθεί και την ανάπτυξη νέων πρωτοβουλιών με στόχο τη διάδοση των γνώσεων σχετικά με τους κινδύνους, με ιδιαίτερη έμφαση στα άτομα με αναπηρία.

Εντός 60 ημερών, προβλέπεται ο καθορισμός του σχεδίου έκτακτης ανάγκης για την περιοχή που επηρεάζεται από το βραχυσεισμικό φαινόμενο, με βάση τη γνώση του κινδύνου που αναπτύχθηκε από τα Κέντρα Αρμοδιότητας και το οποίο περιέχει τις διαδικασίες που πρέπει να υιοθετηθούν σε περίπτωση επιδείνωσης του φαινομένου που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Θεσπίζονται επείγοντα μέτρα για την επαλήθευση της λειτουργικότητας των υποδομών μεταφορών και άλλων βασικών υπηρεσιών. Η περιφέρεια της Καμπανίας αναμένεται να συντονίζει την επαλήθευση κρίσιμων ζητημάτων για τη διασφάλιση της λειτουργικότητας των υποδομών μεταφορών.

Τέλος, αναμένεται να ενισχυθεί η εδαφική επιχειρησιακή ανταπόκριση της πολιτικής προστασίας. Ειδικότερα, η μητροπολιτική πόλη της Νάπολης συντονίζει: την αναγνώριση των επειγουσών αναγκών που σχετίζονται με την πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου, το οποίο θα απασχοληθεί για δώδεκα μήνες για την ενίσχυση της δημοτικής δομής πολιτικής προστασίας· Η εξαγορά

 

 

Πηγή: https://shorturl.at/GILN3

LEAVE A RESPONSE

Your email address will not be published. Required fields are marked *