ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Καθυστέρηση των εθνικών κονδυλίων για τον τουρισμό, διάθεση 20.000.000€ από το Π.Σ. Απουλίας για τη διάσωση του κλάδου

«Σημαντικός ελιγμός για την υποστήριξη του τουριστικού προγραμματισμού εν αναμονή των μπλοκαρισμένων πόρων FSC για πάνω από ένα χρόνο στη Ρώμη»

 

Το Π.Σ. (Περιφερειακό Συμβούλιο) ενέκρινε με ψήφισμα του μια αλλαγή στον ετήσιο Π/Υ 2023 και στον πολυετή Π/Υ 2023-2025 συνολικού ύψους 20.000.000€ από πόρους του POC Puglia 2014-2020 για το οικονομικό έτος 2024. Τα ποσά που διατίθενται για τον τουρισμό είναι άμεσα απαραίτητα για την πραγματοποίηση παρεμβάσεων που αφορούν στο στρατηγικό σχέδιο τουρισμού «Puglia 365» από το πρακτορείο Pugliapromozione ποσού 19 εκατ. ευρώ.

Οι διάφορες χρηματοδοτούμενες δραστηριότητες περιλαμβάνουν τη συμμετοχή σε τομεακές εκθέσεις, την υλοποίηση του media plan για την προώθηση του προορισμού, την υποστήριξη μεγάλων εκδηλώσεων και ζωντανών παραστάσεων, δράσεις co-marketing και συνεργασίες με λιμάνια, αεροδρόμια, Rai και άλλα θέματα, οι πρωτοβουλίες για η διακυβέρνηση του προορισμού εν όψει του ορισμού των περιφερειακών DMOs (Οργανισμός Διαχείρισης Προορισμού), η ενεργοποίηση ψηφιακών υπηρεσιών για την παρακολούθηση της τουριστικής εμπειρίας, η ανάπτυξη τουριστικών υπηρεσιών και προϊόντων για την πιστοποίηση της προσφοράς και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της επωνυμίας Puglia στην Ιταλία και στο εξωτερικό. Στους πόρους για τους σκοπούς του Στρατηγικού Σχεδίου προστίθεται ένα εκατομμύριο που διατίθεται σε περιφερειακές ανακοινώσεις σχετικά με το “Infopoint” και το “Hospitality”.

«Αυτός που μόλις απολύθηκε είναι μια σημαντική διάταξη της περιφερειακής κυβέρνησης – δηλώνει ο Σύμβουλος Τουρισμού της Περιφέρειας της Απουλίας, Gianfranco Lopane. Με 20.000.000€ εγγυόμαστε τη συνέχεια και τη συνοχή, για άλλη μια χρονιά, στην τουριστική στρατηγική και τις προκλήσεις που σχετίζονται με την επέκταση της τουριστικής περιόδου, την ενίσχυση της διεθνοποίησης και την άνοδο της ποιότητας του προϊόντος και της τουριστικής προσφοράς, με ιδιαίτερη αναφορά υπηρεσίες και επαγγελματικές δεξιότητες. Ενώ περιμέναμε την απελευθέρωση των πόρων FSC από την εθνική κυβέρνηση, φροντίσαμε να μην αποκλειστεί η Απουλία από τις κύριες εθνικές και διεθνείς τουριστικές εκθέσεις.

Αυτές είναι ευκαιρίες που επιτρέπουν την κάλυψη της προσφοράς και της ζήτησης προς όφελος των παρόχων μας: τη ραχοκοκαλιά της τουριστικής βιομηχανίας. Η κοινή προσπάθεια στο περιφερειακό συμβούλιο για εξεύρεση πόρων, ξύσιμο του πάτου του βαρελιού του ΠΟΚ, μαρτυρεί τη στρατηγική φύση του τουρισμού για την ανάπτυξη της περιοχής μας. Σκοπεύουμε να υποστηρίξουμε άυλες επενδύσεις στις οποίες βασίζεται πάνω από το 13% του περιφερειακού ΑΕΠ. Σε αυτά – καταλήγει η Lopane – θα προστεθούν οι υλικές επενδύσεις που προέρχονται από επιδοτούμενα χρηματοδοτικά μέσα, όπως το νέο PIA και το MiniPia Turismo. Ευχαριστώ τον πρόεδρο Michele Emiliano και όλο το στέλεχος για τη συνεργασία τους».

«Η Απουλία έχει μεγάλη φήμη στη διεθνή σκηνή και η Περιφέρεια της Απουλίας πρέπει να εγγυηθεί την υποστήριξη σε έναν τομέα που καταβάλλει μεγάλες προσπάθειες για να καινοτομήσει, να εξειδικευτεί, να διαφοροποιηθεί και να αποεποχοποιήσει την προσφορά», παρατήρησε ο αντιπρόεδρος της Περιφέρειας της Απουλίας και σύμβουλος τον Προϋπολογισμό και τον Ενιαίο Προγραμματισμό, Raffaele Piemontese, υπογραμμίζοντας «την ανάγκη για έναν ελιγμό για τη χρηματοδότηση δραστηριοτήτων που δεν ανέχονται στάσεις: όπως γνωρίζει ακόμη και ο ιδιοκτήτης ενός μικρού B&B, στον τουρισμό η συνέχεια και ο σχεδιασμός είναι απαραίτητα για να παραμείνουμε πειστικά σε μια αγορά στα οποία οι ταξιδιωτικοί προορισμοί προσανατολίζονται με το κούνημα ενός smartphone».

Το Συμπληρωματικό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα είναι ένα ταμείο 2,67 δισεκατομμυρίων ευρώ που δημιουργήθηκε το 2020 μετά την οικονομική αναδιαμόρφωση των ευρωπαϊκών κονδυλίων του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Σχεδίου 2014-2020 ΕΤΠΑ-ΕΚΤ που είναι απαραίτητο για τη στήριξη του ελιγμού κατά της κρίσης στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19 19. Το POC συμβάλλει, ως ολοκλήρωση, στην επιδίωξη των στόχων των πολιτικών συνοχής με χρονικό όριο δαπανών που έχει οριστεί για το 2026. Ένα μεγάλο μέρος των πόρων του Σχεδίου έχει ήδη δεσμευτεί για έργα και έργα που προβλέπονταν στον προηγούμενο προγραμματισμό.

 

 

Πηγή: https://shorturl.at/gquN0 

LEAVE A RESPONSE

Your email address will not be published. Required fields are marked *