ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ

Συνέντευξη με το δήμαρχο Πολυκάστρου Καλαβρίας, Simone Saporito

Ο δήμαρχος Πολυκάστρου Καλαβρίας, Simone Saporito, μιλάει στην mgrecianews.com για τη θητεία του και τα σχέδια του για την πόλη

 

M.G.N.: Αφού προηγουμένως ηγηθήκατε της Επαρχίας (Κρότωνα) παρουσιαστήκατε ενώπιον των συμπολιτών σας για να ηγηθείτε, αυτή τη φορά, του Δήμου. Τι σας ώθησε να θέσετε υποψηφιότητα;

S.S.: Η ηγεσία της επαρχίας του Κρότωνα ήταν σίγουρα μια συναρπαστική εμπειρία, κυρίως λόγω των συνθηκών αντικειμενικής δυσκολίας στις οποίες αυτή ωρίμασε: η μεταρρύθμιση του Delrio, εκτός από τη διαστρέβλωση του ρόλου των επαρχιών, είχε ως περαιτέρω συνέπεια τη μείωση των πόρων για τους ενδιάμεσους φορείς Προσθέστε σε αυτό και την αδράνεια που χαρακτηρίζει την Επαρχία μας για κάποιες περιόδους. Όλα αυτά σε ένα πλαίσιο σοβαρών προβλημάτων, πρώτα απ’ όλα της δυσκολίας να διασφαλιστεί η καταβολή των μισθών στους ίδιους τους εργαζομένους.

Το να αναλαμβάνεις την ηγεσία ενός φορέα, κάτω από τέτοιες συνθήκες, σε ηλικία μόλις 27 ετών, να γίνεις ο νεότερος επαρχιακός πρόεδρος στην Ιταλία, είναι σίγουρα συναρπαστικό, αλλά κάνει τα πόδια σου να τρέμουν.

Τελικά νομίζω ότι τα κατάφερα και χάρη στην ενεργή και πιστή συνεργασία των συναδέλφων μου συμβούλων, αλλά κυρίως του προσωπικού της Επαρχίας, στους οποίους θέλω για άλλη μια φορά και δημόσια να εκφράσω τις πιο ειλικρινείς μου ευχαριστίες.

Από αυτή την άποψη, θέλω να αναφέρω εν συντομία τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν κατά τη διάρκεια της προεδρίας μου, ιδίως όσον αφορά στην επικράτεια Petilino.

Σκέφτομαι την ολοκλήρωση των εργασιών και τα εγκαίνια του Σχολικού Κέντρου στην Foresta di Petilia Policastro όπως και των εργασιών για να γίνουν οι χώροι της Σχολής Ξυλουργικής στη Via dell’Assunta ασφαλείς και αποτελεσματικοί, σκέφτομαι τα έργα φορτοεκφόρτωσης, την ασφαλτόστρωση. και έργα συλλογής νερού στις Επαρχιακές Οδούς: ΕΟ 58 (Pantano), ΕΟ 58 (San Liborio-Foresta), ΕΟ 60 (Foresta-Oasi), ΕΟ 38 (Oasi-Loc.tà Serrarossa), ΕΟ 36 (Άγιος Δημήτριος). καθώς και μέτρα κοπής, καθαρισμού και ασφάλειας χόρτου στις ΕΟ 37 και 65 (Santa Spina και Principe).

Σκέφτομαι τις παρεμβάσεις που προγραμματίζει και χρηματοδοτεί η ΜΙΤ για την ΕΟ (Επαρχιακή Οδό) 58 (S. Liborio-Cerasara) ποσού 250.480,00€ (ετήσιο 2021) των οποίων οι εργασίες έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί, σκέφτομαι την ίδια παρέμβαση στο Σ.Σ. .PP 36 (Petilia – Άγιος Δημήτριος – Pagliarelle) και 37 (Santa Spina) έναντι ποσού 300.080,00€ (ετήσιο 2022), οι εργασίες των οποίων πρόκειται να εκτελεστούν.

Σκέφτομαι τα έργα που χρηματοδοτούνται από το MIUR για τη δημιουργία των εργαστηρίων «Ξυλουργικής» για τη Σχολή Ξύλου και την κατασκευή του γυμναστηρίου στο Σχολικό Συγκρότημα Foresta συνολικού ποσού 1.500.000,00€.

Τέλος, σκέφτομαι τα τεχνικά δελτία για τον εκσυγχρονισμό των επαρχιακών μας αρτηριών και για την κατασκευή ενός συνδετικού δρόμου που συνδέει την Πετίλια από την τοποθεσία Cerasara (SP 58) με την τοποθεσία Calusia και επομένως με την ΕΟ 107.

Σε όλα αυτά, θεμελιώδη ρόλο έπαιξε η κλίση προς το κοινωνικό και ειδικότερα προς την πολιτική που με συνόδευε από παιδί.

Λοιπόν, αυτή η κλίση και τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν στο τιμόνι της Επαρχίας ήταν από τους βασικούς λόγους που με οδήγησαν να υποβάλω υποψηφιότητα.

Προσθέστε σε αυτό την κατάσταση οικονομικής και κυρίως ηθικής υποβάθμισης που χαρακτηρίζει την κοινότητα μας και της οποίας έχουμε μερικά διαφωτιστικά και δραματικά παραδείγματα τα τελευταία χρόνια. Με ενίσχυσε η ιδέα ότι όσοι αγαπούν τη γη τους και δεν είναι αποκομμένοι από τις δημόσιες υποθέσεις, δεν μπορούν να σταθούν δίπλα και να παρακολουθήσουν. Πράγματι, ο πολίτης έχει το καθήκον να εμπλακεί, χωρίς να σκέφτεται εγωιστικά το αποτέλεσμα που θα πετύχει η δική του λίστα (σ.σ. υποψηφίων με το συνδυασμό), αλλά τα αποτελέσματα που θα μπορέσει να επιτύχει η κοινότητα του ως σύνολο.

Ο δήμαρχος Πολυκάστρου Καλαβρίας, Simone Saporito

M.G.N.: Τι προσανατολισμό έχει η πλειοψηφικά σας παράταξη, πολιτικά;

S.S.: Σε αυτήν την τελευταία περίοδο, μπόρεσα να επαληθεύσω πώς είναι πιο δύσκολο να προετοιμασθεί μια λίστα (υποψηφίων) από το να ορισθεί ένα πρόγραμμα.

Και αυτό δεν συμβαίνει επειδή οι άνθρωποι, και ιδιαίτερα οι νέοι, δεν έχουν την επιθυμία να συμμετάσχουν.

Μακριά από αυτό.

Πράγματι, κάποια στιγμή έπρεπε να κάνουμε επιλογές, καθώς υπήρχαν τόσοι πολλοί που ενδιαφέρονταν να ασχοληθούν μαζί μας.

Οι πραγματικοί λόγοι για αυτές τις δυσκολίες αποδίδονται κυρίως στην κρίση των κομμάτων.

Δεν μπορέσαμε να αντικαταστήσουμε αυτά τα θεμελιώδη εργαλεία συμμετοχής και δημοκρατικής ανάπτυξης με άλλα. Ως εκ τούτου, καθημερινά βιώνουμε τις δυσκολίες εύρεσης και επαρκούς εκπαίδευσης πολιτών που να είναι προσανατολισμένοι στην κοινωνική και πολιτική δέσμευση. Ο άνθρωπος, όμως, παραμένει πάντα ένα κοινωνικό ον, με φυσική τάση να ενώνεται και να συνεργάζεται με τον συνάνθρωπο του, έτσι και, ευτυχώς, η κρίση των κομμάτων αναπληρώθηκε από τη ζωντάνια των συλλόγων του Πετιλίνο. Επομένως, αντί να ρωτάμε ποιος είναι ο πολιτικός προσανατολισμός της λίστας μας, θα ήταν καλύτερο να ρωτήσουμε ποια στοιχεία της κοινωνίας εκπροσωπούνται σε αυτήν. Λοιπόν, στην πλειοψηφική μας παράταξη “Petilia Rinasce – Δήμαρχος Simone Saporito” όλες οι κοινωνικές συνιστώσες της Κοινότητάς μας εκπροσωπούνται με ισορροπημένο τρόπο. Απλά για να δώσω μερικά παραδείγματα, υπάρχουν υποψήφιοι που εμπλέκονται στην παροχή βοήθειας σε άτομα με ειδικές ανάγκες και τους πιο αδύναμους, υποψήφιοι που έχουν αφιερωθεί στην εκ νέου ανακάλυψη και αξιοποίηση των πολιτιστικών μας παραδόσεων· υποψήφιοι που, μέσω ενώσεων όπως το Pro Loco Perseo ή ο όμιλος NATESS, επιδιώκουν την κοινωνική και πολιτιστική προώθηση· καθώς και μερικοί φίλοί που έζησαν την εμπειρία «Più Petilia» μαζί μου. Εδώ, σε αυτή τη μακρά απαραίτητη εισαγωγή, περιέχεται, κατά τη γνώμη μου, η απάντηση στο ερώτημα που τέθηκε. Αναλυτικότερα όμως και παρόλο που ζούμε σε μια μετα-ιδεολογική εποχή, μπορώ να δηλώσω ότι η κεντροαριστερή συνιστώσα εκπροσωπείται έγκυρα και επάξια στη λίστα, ειδικά με την παρουσία υποψηφίων που εκπροσωπούν το PD (Δημοκρατικό Κόμμα). Δεν λείπουν επίσης οι υποψήφιοι που προέρχονται από πολιτικές συνιστσώσες της κεντροδεξιάς ή είναι φίλα προσκείμενοι σε αυτές, καθώς και οι συμπαθούντες του M5S (Κίνημα 5 Αστέρων). Αυτή η ποικίλη και ισορροπημένη σύνθεση της λίστας αποκαλύπτει δυο πολύ σημαντικές πτυχές: καταφέραμε να δημιουργήσουμε μια λίστα ικανή να αντιπροσωπεύει και να δίνει απαντήσεις σε όλα τα στοιχεία της Κοινότητας μας, αλλά, πάνω από όλα, το έργο μας καταφέρνει να κερδίσει ενδιαφέρον και συναίνεση μεταξύ πολλών πολιτών· επίσης, χαρακτηρίζεται από διαφορετικούς πολιτικούς προσανατολισμούς. Και το ίδιο το λογότυπο της λίστας θέλει να μεταφέρει ένα τέτοιο μήνυμα ένωσης, συμμετοχής και ισότητας.

Πλατεία Φιλοκτήτη, Πολύκαστρο Καλαβρίας (Φωτό: Franco Mascaro) – Πηγή: https://shorturl.at/hCPT8

M.G.N.:Τι προβλέπει το πρόγραμμα σας για το παρόν και το μέλλον της πόλης;

S.S.: Όποιο πρόγραμμα κι αν θέλει κανείς να προτείνει στους πολίτες και μετά να υιοθετήσει, δεν μπορεί να αγνοήσει την καταραμένη πανδημία όπως πριν και μετά από ένα πόλεμο, που επηρέασε βαθιά τη ζωή μας, σε σημείο που αυτό που λέμε στους εαυτούς μας από την αρχή φαίνεται όλο και πιο αληθινό, δηλ., ότι τίποτα δεν θα είναι όπως πριν. Στην αρχή λέγαμε και στον εαυτό μας ότι θα βγούμε καλύτεροι. Εδώ, το πρόγραμμα μας θέλει να συμβάλει στην υλοποίηση αυτής της φιλοδοξίας. Και, για να το κάνουμε αυτό, σεβόμενοι έναν θανατηφόρο αντίπαλο όπως αυτήν την πανδημία και τον πολεμικό ιό που εξαπλώθηκε σε όλο τον κόσμο και έπληξε όλους τους ανθρώπους, το πρόγραμμα μας δεν θα είναι το συνηθισμένο «βιβλίο ονείρων». Η πρώτη προϋπόθεση για να κερδίσουμε εμπιστοσύνη είναι να είμαστε αξιόπιστοι, επίσης, πρέπει να είμαστε ρεαλιστές και ειλικρινείς, σταματώντας, όπως δυστυχώς συνέβη στην ιστορία μας, να μιλάμε για «τη χώρα που δεν υπάρχει» στα κοινωνικά δίκτυα. Πρώτα από όλα, τα αστέρια των κομητών μας είναι και θα είναι η νομιμότητα, η ηθική και η διαφάνεια, αξίες που θα εμποτίζουν κάθε μας δράση. Δράση, η οποία, με τη βοήθεια περιφερειακών, κρατικών, ευρωπαϊκών κονδυλίων και πάνω απ’ όλα αυτά του PNNR (Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας), θα εκτυλιχθεί ουσιαστικά σύμφωνα με τις ακόλουθες κατευθυντήριες: θρησκευτικός και νατουραλιστικός τουρισμός, που θα επηρεάσει τις κύριες τοποθεσίες μας (Santa Spina, Principe, Marrate – Muscoferro , Άγιος Δημήτριος); κοινωνικές υπηρεσίες, ώστε να μην μείνει κανείς πίσω, ειδικά αυτή την περίοδο της πανδημίας· οικολογικά βιώσιμη ανάπτυξη της γεωργίας μας και της χειροτεχνίας μας, πρώτα απ ‘όλα, η σημαντική περιοχή του ξύλου που βρίσκεται στην επικράτεια μας. χρήση του εθνικού πάρκου Sila ως πόρου και όχι ως περιορισμού· ανάκαμψη και αξιοποίηση του σημαντικού ενθαρρύνοντας επίσης τη χρήση των εργαλείων κινήτρων που διαθέτει ο νόμος. Τέλος, η αναδιοργάνωση βασικών υπηρεσιών, πρωτίστως του νερού, των οποίων η αναποτελεσματικότητα είναι πλέον αφόρητη, καθώς και η αποκομιδή των απορριμμάτων. Όπως είναι φυσικό, όλα θα πρέπει να γίνουν αλλάζοντας ριζικά τον διοικητικό μηχανισμό, ώστε να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα και η αποδοτικότητα του.

 

M.G.N.: Τι μπορούν να δουν οι επισκέπτες στο Πολύκαστρο; Ποιά είναι τα σημεία τουριστικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος;

S.S.: Το Πετίλια Πολύκαστρο είναι το αρχαίο Πολύκαστρον, βυζαντινής καταγωγής. Ο όρος Policastro σημαίνει ακριβώς Città Castello, μια οχυρή πόλη. Είναι ένα αρχαίο χωριό στην επαρχία του Κρότωνα, στην Καλαβρία, αρχικά περιτριγυρισμένο από αμυντικά τείχη. Οι απαρχές του χρονολογούνται από τη βυζαντινή εποχή, που το έκανε σημαντικό στρατιωτικό κέντρο. Η δημοτική περιοχή Petilia Policastro είναι σχεδόν εξ ολοκλήρου ορεινή, όπου κυριαρχεί το όρος Gariglione. Ο κύριος αστικός πυρήνας βρίσκεται στην άνω λεκάνη του ποταμού Tacina, σε μια βραχώδη βάση στην ανατολική πλαγιά του βουνού “Petto di Mandra”, ανάμεσα στα κύρια ανάγλυφα του Εθνικού Πάρκου Sila Piccola. Ορισμένα ευρήματα από πέτρινα όπλα μαρτυρούν την παρουσία ανθρώπινων οικισμών ήδη από την Παλαιολιθική Εποχή. Στην επικράτεια του, κατά μήκος των ποταμών Tacina και Soleo, έχουν βρεθεί στοιχεία οικισμών βρετικής προέλευσης, που χρονολογούνται από τον 4ο και τον 3ο αιώνα π.Χ. ακόμα ρωμαϊκά ίχνη, από τη Δημοκρατία μέχρι την ύστερη Αυτοκρατορία. Η σημερινή πόλη εξακολουθεί να διατηρεί το αρχαίο ιστορικό κέντρο, με σαφές βυζαντινό αποτύπωμα. Υπάρχουν σημάδια των επόμενων αιώνων, όπως τα κτίρια του 17ου και του 18ου αιώνα. Στην πραγματικότητα, οι Ισπανοί ηγεμόνες έστειλαν τη βαρωνική οικογένεια Portiglia τον 17ο αιώνα για να έχει τον πλήρη έλεγχο της γύρω περιοχής· από αυτά υπάρχει ακόμα το ομώνυμο παλάτι. Και πάλι, το παλάτι Aquila, επίσης από τον 17ο αιώνα. Έπειτα ο 18ος αιώνας από τους πρίγκιπες Φιλομαρίνο και την οικογένεια Φερράρι. Οι εκκλησίες είναι επίσης αρχαίες: Santa Maria Maggiore, από το 1400; Ο Άγιος Νικόλαος Ποντίφικας και ο Ευαγγελισμός του 1600. Ανάμεσα στις σημαντικές προσωπικότητες είναι οι: Luigi Giordano + 1911, Domenico Sisca (1888 – 1969) και Titta Madia (1894 – 1976), βουλευτής στη φασιστική περίοδο και συγγραφέας της πρώτης εκβιομηχάνισης έδαφος. Υποτίθεται ότι ο Πάπας Αντερό γεννήθηκε στην Πετίλια Πολυκάστρου. Κατά τη διάρκεια του φασισμού, η So.Fo.Me., μια νότια δασική εταιρεία, παρήγαγε ξύλινους στρωτήρες σιδηροδρόμου. Με διάταγμα του Προέδρου της Δημοκρατίας το 2011 απονεμήθηκε στο Πολύκαστρο ο τίτλος της Πόλης. Η επικράτεια του Petilia Policastro έχει σημαντικά «Καρστικά Σπήλαια». Είναι πολύ εκτεταμένα και φτάνουν σε βάθος 100 μέτρων. Περιτριγυρίζονται από υπόγειες λίμνες και ποτάμια και μέσα τους έχουν βρεθεί πήλινα αγγεία που χρονολογούνται από τη βυζαντινή εποχή. Υπάρχουν επίσης σπήλαια στην περιοχή του Petilino στα οποία έχουν βρεθεί μοναστικά λείψανα, συμπεριλαμβανομένου ενός βυζαντινού σταυρού λαξευμένου σε τοίχο και ονομάζονται «Βασιλιανά Σπήλαια του Αγίου Δημητρίου». Το Μοναστήρι-Ιερό της Santa Spina είναι σημαντικό. Μια άλλη ματιά στην επικράτεια του Πεδεμόντε που καταλαμβάνει μια συγκεκριμένη θέση στα νοτιοανατολικά γύρω από το οροπέδιο, φιλοξενεί ένα αξιοσέβαστο μοναστήρι από τον 13ο αιώνα. Εδώ βρίσκουμε πρώτα τους Καρθουσιάνους και μετά τους Φραγκισκανούς. Αρχικά ονομαζόταν S. Maria l’Eremitana, πέρασε στους Φραγκισκανούς (1320) με το όνομα S. Maria dei Frati, στη συνέχεια με τους Observants (1431) πήρε και τον τίτλο S. Maria delle Grazie, για να γίνει με οριστικό τίτλο από το 1523, το μοναστήρι του «Santa Spina», ή, όπως ισχυρίζεται ο αββάς Ughelli, του «Santa Maria della Spina». Το Μοναστήρι-Ιερό του Ακάνθινου Στεφανιού φιλοξενεί ένα από τα αγκάθια που αποτελούν μέρος του στεφανιού που τρύπησε το κεφάλι του Χριστού. Το θραύσμα θα είχε δωρηθεί από τη Βασίλισσα Ιωάννα του Βαλουά, σύζυγο του Λουδοβίκου XII, στον προσωπικό της εξομολόγο πατέρα Διονύσιο Σάκο, με καταγωγή από το Πολύκαστρο και που έφτασε εδώ κατόπιν εντολής της στις 22 Αυγούστου 1523 μέσω του ανιψιού της, πατέρα Λουδοβίκο Άλμπο. Η λατρεία του Ακάνθινου Στεφανιού λατρεύεται και ασκείται από τους Πετιλίνους εδώ και πεντακόσια χρόνια. Ο κόσμος, ακριβώς επειδή σώθηκε από τον τρομερό σεισμό της 8ης Μαρτίου 1832 και προς τιμή του ιερού αυτού λειψάνου, πηγαίνει για προσκύνημα στον ιερό ναό κάθε δεύτερη Παρασκευή του Μαρτίου ακολουθώντας την πομπή του Γολγοθά με μια ενδυματολογική επίδειξη.
Αξίζει επίσης να επισκεφθείτε τα μονοπάτια της φύσης που οδηγούν στο δάσος και το βουνό Petilina, ιδιαίτερα το Principe και το Adventure Park του, αλλά και το κέντρο της πόλης: Piazza Filottete (Πλατεία Φιλοκτήτη), Piazza S. Francesco, Piazza Guglielmo Marconi, το Cinema-Theatre “Aurora Madia”. η άποψη της Rupa, Timpa da serpe.

 

M.G.N.: Θα σας ενδιέφερε η συνεργασία με δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς από το εξωτερικό, όπως η Ελλάδα για προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ από τα οποία μπορεί να επωφεληθεί ο Δήμος σας;
S.S.: Σίγουρα. Θα ήταν μια μεγάλη ευκαιρία καθώς και μια τεράστια χαρά και τιμή. Η ιστορία, το παρελθόν μας, μάς ενώνει. Πρέπει να ξεκινήσουμε από αυτό και από εκεί να οικοδομήσουμε τα θεμέλια μιας επικερδούς συνεργασίας που θα ενώνει τις κοινότητες μας σήμερα και για το μέλλον.

 

M.G.N.: Τι σημαίνουν για εσάς η Μεγάλη Ελλάδα (Magna Graecia) και το Βυζάντιο;

S.S.: Σημαίνει πρώτα απ’ όλα πολιτισμό, τέχνη, λογοτεχνία, φιλοσοφία, σχολές σκέψης. Σημαίνει δημοκρατία και οργάνωση, μεγαλοπρέπεια.

 

M.G.N.: Τι μήνυμα θέλετε να στείλετε στους πολίτες σας και στους αναγνώστες μας στην Ελλάδα;
S.S.: Εν μέσω μιας παγκόσμιας κρίσης όπως αυτή που βιώνουμε, το πανδημικό τσουνάμι πρώτα πολεμικό και μετά οικονομικό, το μόνο μήνυμα που θέλω να στείλω στις πόλεις και τους πολίτες είναι ένα μήνυμα ελπίδας πεπεισμένοι για τα μέσα και τις ικανότητες μας, το οποίο, ωστόσο, πρέπει να συνοδεύεται από μια πρόσκληση για ειρήνευση, μείωση των τόνων, αξιοποίηση των ηθικών, πολιτιστικών και πνευματικών πόρων που διαθέτουμε. όχι για να καταστρέψεις, αλλά για να χτίσεις! Δεν έχουμε εναλλακτικές. Και πρέπει να το κάνουμε μαζί, χωρίς να αφήσουμε κανέναν πίσω, όπως μας λένε εύγλωττα οι άνθρωποι που εκπροσωπούνται στο λογότυπό μας, με την πεποίθηση ότι τα όνειρα και η ελπίδα μιας κοινότητας μπορούν να πραγματοποιηθούν όχι με την ανάθεση τους σε έναν άλλον άρχοντα, αλλά με τη βοήθεια και συμμετοχή όλων, αφού, ειδικά στη δημοκρατία, ο καθένας είναι ο αρχιτέκτονας της μοίρας του. Και η Κοινότητα μας έχει τους φυσικούς και κυρίως ανθρώπινους πόρους για να πραγματοποιήσει τις προσδοκίες της.

 

Ακολουθούν φωτογραφίες του Πολυκάστρου Καλαβρίας και της γύρω περιοχής (Πηγή: https://shorturl.at/puJPS): 

 

*Ευχαριστούμε τον κύριο δήμαρχο για την παραχώρηση αυτής της συνέντευξης

LEAVE A RESPONSE

Your email address will not be published. Required fields are marked *