ΥΠΟΔΟΜΕΣ

Ψηφιακή δικτύωση 10 Δήμων για τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών (Σικ.)

Ηγέτης είναι οι Συρακούσες και έχουν προσχωρήσει οι Δήμοι Buccheri, Buscemi, Canicattini Bagni, Cassaro, Ferla, Floridia, Palazzolo Acreide, Solarino και Sortino.

 

Να γίνει πιο ρευστό το κύκλωμα των υπηρεσιών και των επικοινωνιών μεταξύ φορέων, βελτιώνοντας τη ζωή των πολιτών. Έχει φτάσει στα τελικά στάδια του έργου ITACA (Information Technology to Activate and Change the Area), το οποίο σκοπεύει να συνοδεύσει τη μετάβαση από την Έξυπνη Πόλη στην Έξυπνη Περιοχή ορίζοντας μια στρατηγική για τη δικτύωση 10 δήμων με στόχο τη βελτίωση των υπηρεσιών προς των πολιτών και της ποιότητας ζωής τους.

Ηγέτης είναι οι Συρακούσες και έχουν προσχωρήσει οι Buccheri, Buscemi, Canicattini Bagni, Cassaro, Ferla, Floridia, Palazzolo Acreide, Solarino και Sortino. Το έργο προωθείται από την Anci και χρηματοδοτείται από το Pon Governance 2014-2020. Εταίροι από τον ιδιωτικό τομέα είναι η EHT και η Red Tomato.

Η στρατηγική στοχεύει στο συντονισμό και την ενίσχυση ενεργών θεμάτων για την προώθηση της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης και της συμμετοχής των πολιτών. Το έργο θα εφαρμόσει μια ολοκληρωμένη ψηφιακή πλατφόρμα δημόσιων και ιδιωτικών υπηρεσιών με στόχο: τη συστηματοποίηση ολόκληρης της φυσικής και ιστορικής-πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής των Συρακουσών, κάνοντας την εμπειρία του επισκέπτη ελκυστική και βελτιώνοντας τη βιωσιμότητα στα κατοικημένα κέντρα.

 

Πηγή: https://shorturl.at/pAN29

LEAVE A RESPONSE

Your email address will not be published. Required fields are marked *