ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ο OCCSE της Μεγάλης Ελλάδας μπαίνει στο δίκτυο Pro Loco Epli Βασιλικάτας

«Εδώ ή δημιουργούμε τη Μεγάλη Ελλάδα ή τίποτα». Αυτό το σύνθημα μας φαίνεται ότι είναι ο καλύτερος τρόπος για να ανακοινώσουμε τη στρατηγική χωρίς αποκλεισμούς που αποφασίσαμε να υιοθετήσουμε για να δώσουμε μια νέα ώθηση στην κουλτούρα ταυτότητας της οποίας η διάδοση, ας είμαστε σίγουροι, μπορεί να προσφέρει ένα καλύτερο μέλλον για όλους.

Επιλέξαμε να μην είμαστε ένα κλειστό ή, χειρότερα, απομονωμένο σύστημα.

Για το λόγο αυτό, αποφασίσαμε να ενταχθούμε σε ένα ενεργό και δυναμικό δίκτυο ενώσεων που ήδη υπάρχουν στις περιοχές της Απουλίας, της Βασιλικάτας, της Καμπανίας, της Καλαβρίας και της Σικελίας, που αντιστοιχούν στην αρχαία επικράτεια της Μεγάλης Ελλάδας (Magna Grecia).
Θα είμαστε μέρος ενός ανοιχτού οργανωτικού συστήματος, ικανού να ανταλλάσσει ενέργειες μεταξύ μεμονωμένων Δήμων, σε κάθε τόπο των εδαφών της Μεγάλης Ελλάδας: το δίκτυο Proloco EPLI.

Από την άλλη, ο σύλλογός μας, ο OCCSE* της Μεγάλης Ελλάδας, δεν είναι τίποτα άλλο από ένα μεγάλο Pro Loco με μια τεράστια έκταση.
Σύντομα, σε κοινή συμφωνία με τον Πρόεδρο της EPLI της Βασιλικάτας, Rocco Franciosa, θα κοινοποιήσουμε τις πρωτοβουλίες που θα υλοποιηθούν στην περιοχή στο άμεσο μέλλον.

Ο OCCSE, λοιπόν, από σήμερα, θα υιοθετήσει το νέο λογότυπο:

 

 

*OCCSE: ΟΠΟΑΜΕ (Οργανισμός για την Πολιτιστική και Οικονομική Ανάπτυξης της Μεγάλης Ελλάδας)

 

Πηγή: https://bit.ly/3sXxGW5

LEAVE A RESPONSE

Your email address will not be published. Required fields are marked *