ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ

Περισσότερα κονδύλια για το ΕΣΥ, η πρόταση νόμου του ΠΣ Απουλίας: «Χρειαζόταν ισχυρό μήνυμα»

Η Απουλία ζητά περισσότερα κονδύλια για το ΕΣΥ (Εθνικό Σύστημα Υγείας). Το ΠΣ (Περιφερειακό Συμβούλιο) υπέβαλε πρόταση νόμου προς έγκριση στη Βουλή, το οποίο θα διαβιβαστεί στα Επιμελητήρια, με στόχο να διασφαλιστεί ότι το επίπεδο χρηματοδότησης της τυπικής εθνικής απαίτησης υγειονομικής περίθαλψης, από το 2023, αυξάνεται σε ετήσια βάση κατά 0,21% το ονομαστικό ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της χώρας για καθένα από τα έτη από το 2023 έως το 2027, έως ότου επιτευχθεί ετήσιο ποσοστό χρηματοδότησης τουλάχιστον 7,5% της τάσης ονομαστικού ΑΕΠ (Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος) του έτους αναφοράς.

«Με αυτή τη διάταξη – διαβάζουμε σε υπόμνημα του περιφερειακού οργάνου – η Περιφέρειά μας ενώνει την Emilia Romagna και την Τοσκάνη σε μια πορεία υπεράσπισης του δικαιώματος στην υγεία, η οποία περνάει και από την πρόταση υπέρβασης των περιορισμών δαπανών που επιβάλλονται για το υγειονομικό προσωπικό. Ήδη το 2022, πολλές Περιφέρειες δυσκολεύτηκαν να εξασφαλίσουν έναν ισοσκελισμένο Π/Υ. Η Απουλία, ειδικότερα, κατάφερε να καλύψει την εθνική υποχρηματοδότηση και την κινητικότητα της υγειονομικής περίθαλψης μόνο μέσω της χρήσης πόρων από τον αυτόνομο Π/Υ. Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις, των οποίων ο αντίκτυπος ως προς τους αυξημένους πόρους σε εθνικό επίπεδο θα ανέρχεται σε 4 δισεκατομμύρια ευρώ για κάθε έτος από το 2023, είναι απαραίτητες για να συνεχιστεί η διασφάλιση του ουσιαστικού δικαιώματος στην υγεία, το οποίο πρέπει να παραμείνει δημόσιο και καθολικό».

Ο Περιφερειάρχης της Απουλίας, Michele Emiliano, και ο περιφερειακός σύμβουλος για την υγεία, Rocco Palese, σχολίασαν την υιοθέτηση του μέτρου ως εξής: «Αφού κατήγγειλαν την έλλειψη κεφαλαίων για την υποστήριξη της Εθνικής Υπηρεσίας Υγείας, απαιτείται ένα ισχυρό μήνυμα για να δοθεί. Μια πρόταση που δεν έχει πολεμικό πνεύμα προς την Κυβέρνηση. Αντίθετα, στοχεύει στη δημιουργία ενός εποικοδομητικού διαλόγου για την προστασία ενός συλλογικού συμφέροντος που υπερβαίνει τα πολιτικά χρώματα, όπως η πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας χωρίς ανισότητες. Πιστεύουμε ότι αυτό το νομοσχέδιο, που προστίθεται σε αυτά που έχουν ήδη διαμορφωθεί από άλλες Περιφέρειες, αποτελεί ένα αποφασιστικό βήμα προς την αναγνώριση του δικαιώματος στην υγεία για όλους, όπως προβλέπει το Σύνταγμα μας, αφού η υλοποίηση της οικονομικής κατανομής του συστήματος υγείας θα μας επέτρεπε για την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της Απουλίας, ξεκινώντας από τη μείωση των λιστών αναμονής».

 

Πηγή: https://bit.ly/3sNMQ0b

LEAVE A RESPONSE

Your email address will not be published. Required fields are marked *