ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Νάπολη υποψήφια έδρα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Θαλάσσιας Ασφάλειας

Από την Περιφέρεια Καμπανίας το ΟΚ στο φάκελο που θα σταλεί στην Κυβέρνηση

Κατά την τελευταία σύνοδο, το Περιφερειακό Συμβούλιο ενέκρινε τον φάκελο που θα διαβιβαστεί στην ιταλική κυβέρνηση για παρακολούθηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Μετά την πρόταση που υποβλήθηκε επίσημα στις 24 Νοεμβρίου 2021 με την υπογραφή του πρωτοκόλλου που υπογράφηκε μεταξύ της Περιφέρειας Καμπανίας και της Αρχής Λιμενικού Συστήματος της Τυρρηνικής Θάλασσας, με στόχο την επισημοποίηση της υποψηφιότητας της Καμπανίας να φιλοξενήσει την έδρα για τη Μεσόγειο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Θαλάσσια Ασφάλεια (ΕΟΘΑ/EMSA), ενός οργανισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στην τελευταία σύνοδο το Περιφερειακό Συμβούλιο ενέκρινε τον φάκελο που θα διαβιβαστεί στην ιταλική κυβέρνηση για παρακολούθηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η Περιφέρεια Καμπανίας ήδη από το 2018 – υπενθυμίζει σε σημείωμα τον θεσμό του Palazzo Santa Lucia – είχε προωθήσει στη Διάσκεψη των Περιφερειών και των Αυτόνομων Επαρχιών, η οποία είχε εκφράσει ομόφωνα ευνοϊκή γνώμη, το αίτημα για αίτηση προς την Κυβέρνηση για την παρουσίαση της σχετικής υποψηφιότητας για τη φιλοξενία αυτής της έδρας στην περιφερειακή επικράτεια, και ιδίως στην πόλη της Νάπολης.

 

 

 

ΕΟΘΑ

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Θαλάσσια Ασφάλεια (ΕΟΘΑ/EMSA) παρέχει τεχνικές συμβουλές και επιχειρησιακή συνδρομή για τη βελτίωση της προστασίας των θαλασσών, της ετοιμότητας και της αντίδρασης στη ρύπανση και της ασφάλειας στη θάλασσα.

Τα περισσότερα από τα καθήκοντα του οργανισμού είναι προληπτικά, όπως η παρακολούθηση της εφαρμογής ορισμένων νόμων και η αξιολόγηση της συνολικής αποτελεσματικότητάς τους, αλλά ορισμένα είναι αντιδραστικά, όπως η παροχή στις χώρες της ΕΕ σκαφών ανάκτησης πετρελαίου σε περίπτωση μεγάλων πετρελαιοκηλίδων στη θάλασσα και ο εντοπισμός της θαλάσσιας ρύπανσης μέσω δορυφορικής επιτήρησης.

Ο ΕΟΘΑ παρέχει στις κυβερνήσεις και τις αρχές λεπτομερείς και αξιόπιστες πληροφορίες σχετικά με το τι συμβαίνει στη θάλασσα, σε πραγματικό χρόνο, για να τις βοηθήσει να εφαρμόσουν αποτελεσματικά τις θαλάσσιες πολιτικές. Επιπλέον, προσφέρει ναυτιλιακές υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις εξελισσόμενες ανάγκες των διαφόρων χρηστών του τομέα σε ολόκληρη την Ευρώπη.

 

Πηγή: https://www.napolitoday.it/politica/napoli-candidata-sede-emsa-dossier.html

LEAVE A RESPONSE

Your email address will not be published. Required fields are marked *