SICILIA/SIKELIA ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημόσια προκήρυξη στη Σικελία για εργατικές κατοικίες από το Pnrr

 ΕΣΑΑ (Pnrr) στη Σικελία, πρώτη προκήρυξη 233.000.000€ για εργατικές κατοικίες

30/11/2012 Palermo, prima riunione della nuova giunta della Regione Sicilia, nella foto Palazzo D’orleans sede del governo regionale

Αύξηση και ανακαίνιση εργατικών κατοικιών και κτιριακά συγκροτήματα κατοικιών στη Σικελία χρησιμοποιώντας τους πόρους του ΕΣΑΑ/Pnrr (Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας/Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza). Αυτός είναι ο στόχος της πρώτης πρόσκλησης που δημοσίευσε η Περιφέρεια για την αξιοποίηση των κονδυλίων από το ΕΣΑΑ, συγκεκριμένα πάνω από 233.000.000€ από το συμπληρωματικό ταμείο για το πρόγραμμα ανάπλασης δημόσιων κατοικιών «Ασφαλής, πράσινη και κοινωνική», που θα κατανεμηθεί σε έξι χρόνια. Η προκήρυξη, που δημοσιεύτηκε από το Περιφερειακό Τμήμα Υποδομών, προβλέπει τη χρηματοδότηση προτάσεων έργων που υποβάλλονται από το ΑΙΚΣ/Iacp (Αυτόνομο Ίδρυμα Κοινωνικής Στέγης/Istituto Autonomo Case Popolari) καιαι από τους δήμους που κατέχουν δημόσια οικιστικά περιουσιακά στοιχεία.

«Με αυτήν την παρέμβαση – λέει ο πρόεδρος της περιφέρειας της Σικελίας Nello Musumeci η κυβέρνησή μας σκοπεύει να ανταποκριθεί στις ανάγκες στέγασης των πιο μειονεκτούντων πληθυσμιακών ομάδων βελτιώνοντας την ενεργειακή απόδοση και ασφάλεια των υπαρχόντων κτιρίων και αυξάνοντας τον αριθμό των κτιρίων που προορίζονται για αυτόν τον σκοπό Επιβεβαιώνουμε για άλλη μια φορά τη σημασία της ορθολογικής και υπεύθυνης χρήσης των πόρων του ΕΣΑΑ, που είναι απαραίτητοι για τη στήριξη της πορείας ανάκαμψης του χάσματος μεταξύ Βορρά και Νότου της χώρας».

«Η Σικελία – προσθέτει ο περιφερειακός σύμβουλος Υποδομών Marco Falconeεργάζεται ήδη για να επενδύσει τα κεφάλαια του ΕΣΑΑ με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, δίνοντας σε αυτή την περίπτωση περαιτέρω ζωή στην επανεκκίνηση των στεγαστικών πολιτικών που εφαρμόστηκαν τα τελευταία χρόνια από την κυβέρνηση Musumeci. Στήσαμε ξανά στα πόδια του το ΑΙΚΣ και ξεκινήσαμε δεκάδες εργασίες για την αποκατάσταση του κοινωνικού μας στεγαστικού αποθέματος, ολοκληρώνοντας τα ημιτελή και ανακτώντας τα υπάρχοντα. Τώρα το Τμήμα Υποδομών θέτει επίσης σε εφαρμογή το ΕΣΑΑ, για να πραγματοποιήσει παρεμβάσεις που στοχεύουν όχι μόνο στην αποκατάσταση της αξιοπρέπειας και της λειτουργικότητας στα σπίτια χιλιάδων Σικελών, αλλά και στην αναγέννηση ολόκληρων τμημάτων των κατοικημένων κέντρων μας».

Η πρόσκληση προβλέπει την παρουσίαση έργων κοινωνικής στέγασης από το ΑΙΚΣ και τους Δήμους, τα οποία κατέχουν ή διαχειρίζονται παρόλο που είναι περιφερειακή ιδιοκτησία, προτείνοντας αναδιάρθρωση, ανάπλαση σε σεισμική και στατική ασφάλεια και ενεργειακή απόδοση, εξορθολογισμό των χώρων και ανάδειξη χώρων πρασίνου. αγορά ή ενοικίαση ακινήτων που θα χρησιμοποιηθούν για την προσωρινή στέγαση των εκδοχέων δημόσιας κατοικίας. Το 70% της χρηματοδότησης θα προορίζεται για προτάσεις που υποβάλλονται από την ΑΙΚΣ, ενώ το 30% για εκείνες που υποβάλλουν οι Δήμοι.

Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν με πιστοποιημένο e-mail στη διεύθυνση: dipartimento.infrastrutture@certmail.regione.sicilia.it έως τις 26 Δεκεμβρίου 2021. Η προκαταρκτική φάση για την επίσημη επαλήθευση του παραδεκτού των αιτήσεων θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021. Η πρόσκληση είναι διαθέσιμο σε αυτόν τον σύνδεσμο.

Pnrr: ΕΣΑΑ (Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας)

Iacp: ΑΙΚΣ (Αυτόνομο Ίδρυμα Κοινωνικής Στέγης)

Πηγή: https://sicilianews24.it/pnrr-in-sicilia-primo-bando-di-233mln-per-gli-alloggi-popolari-691036.html

LEAVE A RESPONSE

Your email address will not be published. Required fields are marked *