ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αναδιοργάνωση της Περιφέρειας Καλαβρίας από τον Occhiuto

 

 

Ο Πρόεδρος Occhiuto αναδιοργανώνει την Περιφέρεια Καλαβρίας

 

«Σήμερα το απόγευμα υπέγραψα τον νέο κανονισμό για μια πρώτη αναδιοργάνωση των Τμημάτων της Περιφέρειας της Καλαβρίας.

Ως εκ τούτου, όλοι οι γενικοί διευθυντές και 42 διευθυντές θα μειωθεί και θα διατηρήσουν την προσωρινή παραμονή στις υπηρεσίες και στους σχετικούς τομείς. Διαδοχικά, θα υποδειχθούν εκείνοι που θα διευθύνουν τα Τμήματα για τα επόμενα χρόνια, κατά τη διάρκεια της Προεδρίας μου.

Υπάρχουν πόροι που πρέπει να χρησιμοποιηθούν και να εκτιμηθούν αναλόγως, και τους μήνες αυτούς θα αξιολογήσουμε το έργο όλων των επαγγελματικών τομέων στην Περιφέρεια, και στη συνέχεια θα αποφασίσουμε για το οργανόγραμμα και τις νέες  θέσεις στην κορυφή της διοικητικής ιεραρχίας. Μετά από αυτό, θα συνεχίσω με μια γενικότερη μεταρρύθμιση του περιφερειακού μηχανισμού.

Πιστεύω ότι θα πραγματοποιηθεί μια θεμελιώδης διοικητική αναδιοργάνωση της Περιφέρειας.

Ο στόχος – μία από τις προτεραιότητές μου – είναι να καταστήσουμε τις υπηρεσίες πιο αποτελεσματικές, να απλοποιήσουμε τις διαδικασίες όσο το δυνατόν περισσότερο, να εξορθολογίσουνε τη δράση των περιφερειακών γραφειοκρατικών μηχανημάτων.

Αυτό θα συμβάλει επίσης στο να καταστεί το τεχνικό έργο που επιτελείται από τα Τμήματα περισσότερο σύμφωνο με τη διεύθυνση πολιτικής που θα καθορίσουν τα μέλη του (Περιφερειακού) Συμβουλίου».

 

 

Πηγή: https://www.crotoneok.it/il-presidente-occhiuto-riorganizza-la-cittadella/

LEAVE A RESPONSE

Your email address will not be published. Required fields are marked *